Access2Markets – informacije o trgovinskim sporazumima, carinskim dažbinama, carinskim procedurama…

Evropska unija pokrenula je info portal Access2Markets za podršku malim i srednjim preduzećima u trgovini. Portal sadrži sve neophodne informacije o trgovinskim sporazumima EU, carinskim dažbinama, pravilima o proizvodima i carinskim procedurama u EU i u dodatnih preko 120 tržišta širom sveta, objavila je Razvojna agencija Srbije na svom sajtu.

Portal mogu koristiti i mala i srednja preduzeća iz Srbije. Access2Markets omogućava lak pristup relevantnim informacijama. U samo nekoliko klikova mogu se pronaći informacije o carinskim tarifama, porezima, pravilima porekla, zahtevima uvoza i izvoza, trgovinskim barijerama i carinskim postupcima.

Access2Markets je namenjen kompanijama, poslovnim organizacijama, trgovinskim komorama, telima koja pružaju usluge poslovnog savetovanja poput Evropske mreže preduzetništva, organizacijama za unapređenje izvoza i drugim entitetima koji sarađuju sa i savetuju kompanije u potrazi za prilikama za izvoz ili onima koje tragaju za izvorima robe izvan EU.

Portal sadrži jedinstveni prozor za pretraživanje uslova uvoza i izvoza pojedinačnih proizvoda, kao i podatke o trgovinskim sporazumima i aranžmanima. Informacije o konkretnim proizvodima obuhvataju carinske procedure, zakonodavstvo, kontakte nadležnih vlasti u svakoj zemlji i slično. Takođe, platforma je dostupna na 24 jezika EU.

Access2Markets takođe nudi informacije o uslovima trgovine i služi kao vodič kompanijama koje žele da izađu na međunarodno tržište. Osim toga, kompanije preko portala mogu da prijave prepreke za trgovinu.

Platforma Access2Markets optimizovana je za korišćenje na pametnim telefonima i tablet računarima i sadrži mnoštvo dodatnih, praktičnih funkcija koje kompanijama pomažu da iskoriste maksimum od trgovinskih sporazuma EU. Korišćenje portala je potpuno besplatno.

Više informacija pronađite OVDE.