Aplikacija za otkrivanje falsifikata

Elektronska baza podataka o zaštićenim brendovima, nosiocima prava za te brendove i postupcima koji se u vezi sa njima vode od danas je javno dostupna na sajtu Uprave carina. Nebojša Anđelković, načelnik Odeljenja za zaštitu prava intelektualne svojine tim povodom kaže da je carina važna karika u lancu institucija koje se bave zaštitom intelektualne svojine, zbog čega je značajno da javnosti budu dostupne informacije o tome šta carinska služba preduzima kako bi zaštita tih prava bila na još višem nivou.

– Elektronska baza podataka u vezi sa zaštitom prava intelektualne svojine na granici formirana je u skladu sa Carinskim zakonom i predstavlja važan korak u unapređenju rada odeljenja koje se bavi ovim poslom u okviru Uprave carina. Ona sadrži podatke o odlukama carinskog organa kojima su odobreni zahtevi nosilaca prava intelektualne svojine za preduzimanje mera u vezi sa robom za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine. Tu su i podaci o robi čije puštanje je obustavljeno, odnosno koja je zadržana zbog sumnje u povredu prava intelektualne svojine, a na osnovu odobrenih zahteva nosilaca prava – dodaje Anđelković.

Podaci iz baze će, pre svega, značiti preduzetnicima, kao i zastupnicima prava – advokatima, kako bi znali šta se dešava sa slučajevima kojima se i sami bave. Međutim, baza će biti dostupna i građanima koji će ukoliko posumnjaju da se u nekoj prodavnici prodaju krivotvoreni proizvodi moći da se obrate nosiocima prava za taj brend, odnosno njihovim zastupnicima i to prijave, pošto se u bazi nalaze i podaci o advokatskim kancelarijama koje zastupaju određene robne marke.

Aplikaciji možete pristupiti OVDE.