Blockchain tehnologija unapređuje transportnu industriju

Erste Grupa, Banka Montreala, banka Caixa i Komercbank pridružile su se inicijativi koje su kompanije UBS i IBM pokrenule 2016. godine, kako bi izgradile novu svetsku trgovinsku platformu zasnovanu na blockchain tehnologiji.

Nova platforma, nazvana Batavia, izgrađena je kako bi omogućila otvoren pristup organizacijama svih veličina bilo gde u svetu, i može podržati trgovinske finansije u transakcijama kroz sve načine trgovine, bilo da se dobra prevoze vazduhom, kopnom ili morem, navodi se u zajedničkom saopštenju.

Batavia unapređuje rad koji su započele UBS i IBM, kako bi razvila platformu trgovinskih finansija sagrađenu na IBM blockchain platformi, koju pokreće Hyperledger Fabric Blockchain okvir. Pet banaka i IBM se u razvoju konsultuju sa stručnjacima iz transportne industrije, kao i sa klijentima banaka, kako bi osigurali da je platforma fleksibilna i intuitivna za klijente i da može biti komercijalizovana.

Batavia će omogućiti stranama koje učestvuju u transakciji da prate napredak svoje pošiljke, od njenog napuštanja skladišta, preko utovara na avion, kamion ili brod, do stizanja na mesto isporuke, uz automatske postepene isplate prilikom svakog koraka u procesu.

Prve pilot transakcije preko Batavije očekuju se početkom 2018. godine.

Tradicionalno, trgovinski partneri, uključujući kupce, prodavce, njihove banke, prevoznike, inspektore i regulatorna tela su se oslanjali na veliku količinu papirne dokumentacije kako bi se bezbedno sprovele trgovina i transakcije. Ovaj proces može trajati nedelju dana, čineći podatke podložnim greškama usled ponovnog ručnog unosa. Kašnjenja i nedostatak transparentnosti u trgovini mogu otežati kompanijama pristup finansiranju, ograničavajući njihovu sposobnost za izvoz i rast prihoda.

Platforma Batavia će eliminisati neophodnost rukovanja i upoređivanja dokumenata, dozvoljavajući kupcima, prodavcima i njihovim bankama da izvršavaju transakcije sa visokim stepenom efikasnosti i transparentnosti.
Blockchain omogućava ažuriranje dokumentacije i podataka preko IoT.