Brisel želi evropski e-CMR kao deo trećeg paketa mobilnosti

U okviru trećeg paketa mobilnosti, Evropska komisija namerava da predloži implementaciju elektronskih tovarnih listova (e-CMR) širom Evropske unije. Evropska komisija planira da predloži uvođenje panevropskog e-CMR-a – obaveštava nemačko logističko udruženje DSLV. Testovi su do sada sprovedeni samo u pojedinačnim zemljama EU.

Nacrt dokumenta neće biti spreman do maja ove godine.

Svrha implementacije e-CMR-a

Prema mišljenju Komisije, svrha uvođenja elektronskih tovarnih listova je olakšavanje delotvorne i efikasne razmene informacije i dokumenata između špediterskih, logističkih i transportnih kompanija koje posluju na evropskom unutrašnjem tržištu. Razmena podataka o celokupnom lancu snabdevanja, kao i veza sa državnim vlastima treba da pripremi industriju za sledeće faze digitalizacije transportnog sektora i da dovede do automatizacije procesa.

Prednosti e-CMR-a

Prednosti upotrebe e-CMR-a su brojne i sa stanovišta prevoznika, i sa stanovišta špeditera.
Transporti sprovedeni uz upotrebu elektronskog tovarnog lista se prate i analiziraju širom Evrope u realnom vremenu. Elektronski CMR će dozvoliti prevoznicima da jednostavno arhiviraju logističke informacije.
Ugovorne strane će imati pristup informacijama o čitavom procesu, kao što su mesto i vreme utovara, gde se roba nalazi i koji je kamion prevozi.

Pored toga, naknadne akcije, npr. fakturisanje, potvrda isporuke ili pokretanje žalbenih procedura, biće brže i jeftinije. Zahvaljujući e-CMR-u, nakon završetka transporta prevoznici mogu odmah izdati račun za pruženu uslugu, i time će se značajno skratiti čekanje perioda plaćanja.

Zemlje Beneluksa su izracunale da se prelaskom na e-CMR godišnje štedi 300 mil EUR.

Izvor: Trans.eu