C&A Moda RS u stečajnom postupku, dug 5,4 miliona evra

Privredni sud pokrenuo je prethodni stečajni postupak i odredio meru obezbeđenja kako bi se sprečile promene na imovini dužnika „C&A Moda RS“ koji za carine i PDV trenutno duguje 596 miliona dinara (5,4 mil EUR), navodi se u rešenju objavljenom na internet stranici tog suda.

Za privremenog stečajnog upravnika imenovana je Marijana Čitaković, a određena je i zabrana plaćanja sa računa, kao i zabrana raspolaganja imovinom, te sprovođenje izvršenja prema imovini „C&A Moda RS“ od strane poverilaca.

Od te kompanije, koja je sama predložila sopstveni stečaj, sud je zatražio da predujmi troškove pokretanja stečajnog postupka sa 600.000 dinara, jer će u suprotnom postupak biti obustavljen.

Sud je naložio Agenciji za privredne registre da ove mere upiše i objavi, a Narodnoj banci da o meri zabrane plaćanja obavesti poslovne banke.

Zakazano ročište

Ročište na kome će se raspravljati o postojanju stečajnog razloga sud je zakazao za 14. juli. Firma je sopstveni stečaj zatražila 5. jula zbog preteće nesposobnosti plaćanja, a sud je odluku doneo 7. jula.

U obrazloženju odluke suda navodi se da je ta firma od 2013. godine imala odobrenje za pojednostavljeni carinski postupak što je joj je omogućilo da ubrza poslovanje i znatno umanji troškove. Kao svog carinskog zastupnika angažovala je firmu New Log (raniji naziv Quehenberger Logistic SRB) koja je radila sve uvozne poslove.

Uprava carine je u oktobru 2021. godine započela proveru tačnosti i potpunosti podataka za period od 2014. do tada. Uručeno je 63 rešenja kojima se „C&A Moda RS“ kao solidarni dužnik svog carinskog zastupnika, obavezuje da isplati ukupno 721,9 miliona dinara. Carina je navela da je od toga, 327,5 miliona na ime carina i 394,3 miliona na ime poreza na dodatu vrednost bez pripadajućih kamata.

Sud konstatuje da je u stečaj prvo otišao Quehenberger, a sada je stečaj inicirao i „C&A Moda RS“. Carinska rešenja su uručena od početka marta do početka maja ove godine. Postala su izvršna osam dana od prijema, pa se od tada obračunava kamata.

Po podnetim žalbama na rešenja, do sada nije odlučeno, a zahteve za odlaganje izvršenja odbili su Carinarnice Beograd i Upravni sud. Nešto duga do sada je plaćeno i naplaćeno, ali iznos od 596,7 miliona dinara još uvek nije, a pri tom se očekuje da taj iznos bude uvećan za kamate.

C&A Srbija proglasila stečaj

Kompanija C&A Srbija, deo holandskog brenda robnih kuća za odeću, proglasila je insolventnost i pokrenula stečajni postupak.

Uprava carina otkrila je da su službenici inostrane modne kompanije i jedne špediterske firme napravili štetu za državni budžet na osnovu neplaćenih uvoznih dažbina u visini od najmanje šest miliona evra.