CARINA: Nismo uzrok povećanih troškova dopreme pošiljki

Nakon paušalnih ocena iznetih na pojedinim potralima, koje su potom i mediji preneli, Uprava carina radi istinitog informisanja javnosti dostavlja detaljno objašnjenje o postupanju sa poštanskim pošiljkama.

Što se tiče navoda da pošiljke male vrednosti “masovno nestaju“, naglašavamo da eventualno može biti reči o njihovom kašnjenju usled obustave avio saobraćaja na samom početku pandemije korona virusa. Transport je tada bio u prekidu, što je izazvalo kašnjenja dela međunarodnih pošiljaka u trajanju od oko tri meseca. Tako se dešavalo da deo pošiljaka poslatih iz Kine u februaru i martu do Srbije dođe u junu i julu – navodi Carina u saopštenju.

Kako kažu, ponekad se dešava da im se građani obrate sa žalbom da se u pošiljkama ne nalazi uvek ona roba koju su očekivali, te da sumnjaju da je neko „prisvojio“ jedan deo sadržaja.

– S tim u vezi, treba reći da pakete komisijski otvaraju poštanski i carinski službenici, u prostorijama koja su 24 časa kompletno pokrivene video nadzorom – navode u carini.

Pri tome treba imati u vidu, kako navodi carina, da se za evidenciju i pretragu statusa registrovanih poštanskih pošiljaka koristi univerzalna međunarodna poštanska aplikacija Svetskog poštanskog saveza.

– Ukazujemo da se poštanske i ekspresne pošiljke, sve vreme, od prijema do uručenja, uvek nalaze isključivo u prostoru JP Pošta Srbije ili prostorijama operatora, u koje carinski službenici nemaju pravo samostalnog pristupa. Poštanski službenik cariniku podnosi na uvid sadržaj paketa, radi uzimanja svih podataka potrebnih za carinjenje robe, nakon čega se sadržaj najčešće vraća u istu ambalažu, osim u slučajevima kada je neophodna nova. Sve se ovo čini tako da ne dođe do vidne povrede omota, ili sadržine pošiljke – navodi Carina.

Paketi se obavezno obezbeđuju unakrsnim povezivanjem kanapa, na čijim krajevima se stavlja poštanska plomba. U slučaju da pošiljka podležena plati carinskih dažbina na pošiljku se stavlja nalepnica „OCARINjENO“, a ukoliko ne podleže, nalepnica „OSLOBOĐENO OD PLAĆANjA CARINE“.

Svi paketi koji sadrže robu koja podleže carinskoj kontroli i/ili naplati dažbina se otvaraju, a kontroli, odnosno otvaranju paketa, može prisustvovati i primalac pošiljke ili osoba koju je zato ovlastio.

Carinik vrši uvid u sadržaj paketa i poredi ga sa pratećom dokumentacijom, a da pri tom ni u jednom trenutku nije sam.

Kako se iz svega navedenog lako može zaključiti koju vrstu kontakta carinski službenik ima sa pristiglom poštanskom pošiljkom i njenim sadržajem, a imajući u vidu da se carinski propisi nisu menjali, jasno je da postupanje carinskog organa ni u kom slučaju ne može biti uzrok povećanih troškova dopreme, tvrdi Uprava carine.

Foto: Uprava carina

Inače, pročitajte tekst o mogućim razlozima za poskupljenje transporta pošiljki iz Kine.