Novi PRAVILNIK o veterinarsko-sanitarnoj kontroli pošiljki na graničnim prelazima

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je na osnovu Zakona o veterinarstvu i Zakona o bezbednosti hrane donelo Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o vrstama pošiljki koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli i načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda pošiljki na graničnim prelazima. 

Između ostalog, izmenjen je član 5, koji sada glasi:

Pošiljke mešovite hrane iz tarifnih brojeva 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1901, 1902, 1905, 2004, 2005, 2103, 2104, 2105 i 2106 koje se uvoze u Republiku Srbiju, radi stavljanja u promet, moraju da potiču iz objekata koji su odobreni za izvoz prerađenih proizvoda životinjskog porekla sadržanih u tim proizvodima.

Pošiljka mešovite hrane podleže veterinarsko-sanitarnoj kontroli ako:

  1.  ako je treba prevoziti ili skladištiti pod kontrolisanim temperaturnim uslovima;
  2. ako u svom sastavu sadrži proizvode od mesa, u bilo kom procentu i ne mora da se transportuje ili skladišti pod kontrolisanim temperaturnim uslovima;
  3. ako u svom sastavu sadrži proizvode životinjskog porekla, koji nisu proizvodi od mesa i ne moraju da se transportuju ili skladište pod kontrolisanim temperaturnim režimom, odnosno u svom sastavu sadrži mlečne proizvode, proizvode na bazi kolostruma, proizvode ribarstva ili proizvode od jaja.

Izmene i dopune su objavljene u Službenom glasniku 24. novembra 2021. Kompletan novi pravilnik pročitajte OVDE.