Godišnja skupština P.U. „Transport i Logistika“ 23. maja u Beogradu

Nacionalna asocijacija špediterskih društava i agenata P.U. „Transport i Logistika“ koju čine više od 70 špediterskih društava i agenata i koja delatnošću svojih članica pokriva više od dve trećine spoljnotrgovinskog prometa Republike Srbije u domenu transporta i logistike, u skladu sa svojim programom rada za 2017. godinu održaće redovnu godišnju Skupštinu 23. maja 2017. godine. Skup će biti održan IN Hotelu u Novom Beogradu.

Kao što je uobičajeno, Skupština Nacionalne asocijacije biće organizovana u dva dela. Radnog i svečanog. Za vreme radnog dela, gde će prisustvovati samo zastupnici špediterskih društava i agenata članica NA, osim  stručnih tema, biće održani i izbori za tela i organe Nacionalne asocijacije.

Tokom svečanog dela Skupštine potpisaće se nekoliko sporazuma o saradnji sa sličnim strukovnim udruženjima i fakultetima, a biće prikazano i više stručnih prezentacija. Nakon dodela priznanja i nagrada zaslužnim pojedincima i institucijama organizovani su B2B razgovori, kao i koktel za sve zvanice, navelo je Uduženje u saopštenju.

Svečani deo počeće od 12,30 sati, a registracija gostiju je predviđena od 12,00 do 12,30 sati.

Posebnu važnost skupu daće dolazak predsednika i potpredsednika Evropske Logističke Asocijacije (ELA), gospoda Paolo Bisonji i Jos Marinus.