ANALIZA: Industrijske zone u Srbiji

U Srbiji trenutno postoje 374 industrijske zone u 133 opština širom zemlje, u kojima se nalaze ukupno 1.859 poslovnih subjekata, pokazuju podaci Republičkog zavod za statistiku.

Početkom novembra ove godine, RZS je sproveo istraživanje Registar industrijskih zona u Republici Srbiji, koje je pokazalo da od ukupno 168* lokalnih samouprava u našoj zemlji, samo 35 njih nema nijednu industrijsku zonu. U ovom trenutku u izgradnji su 64 zone (u ukupno 44 opštine).

Među preduzećima koja posluju u industrijskim zonama u Srbiji, najveći broj čine mala (35%), potom mikro (30%), srednja (17%), velika (11%), dok 7 procenata odlazi na preduzetnike.

Pet najzastupljenijih delatnosti su:

– Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
– Proizvodnja osnovnih metala
– Proizvodnja prehrambenih proizvoda
– Proizvodnja odevnih predmeta
– Proizvodnja električne opreme

Analizom prikupljenih podataka, uočeno je da 76% opština u Republici Srbiji ima prostora za otvaranje novih pogona u svojim zonama. Ovaj podatak je veoma značajan, jer pruža mogućnosti dolaska novih investitora i priliva direktnih investicija, što utiče na dalji razvoj industrije kako na lokalnom, tako i na nivou države.

Rezultati pokazuju da se tek kod nešto manje od 10% industrijskih zona u Republici Srbiji određen deo koristi kao slobodna zona, gde po površini ona zauzima teritoriju od 2.061 hektara.

Posmatrajući razvoj industrijskih zona kroz godine, uočava se uzlazni trend, te je tako najviše ulaganja u industrijske zone bilo tokom 2019. i 2020. godine.

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tokom prethodne godine:
– u 56 zona bilo je ulaganja u razvoj infrastrukture,
– dodato je 46 novih pogona,
– 32 industrijske zone povećale su svoju površinu.

U 2020. godini:
– Kod 12 industrijskih zona bilo je povećanja raspoloživih površina,
– 50 zona rekonstruisalo je infrastrukturu,
– 46 zona dodalo je nove pogone.

Infrastrukturna opremljenost

Dobijeni rezultati pokazuju da 95% industrijskih zona u Republici Srbiji ima odgovarajuće puteve i adekvatno razvijenu saobraćajnu mrežu, koja je neophodna za funkcionisanje privrede i poslovanja industrijskih zona, kao i mogućnost njihovog proširenja

Svega 22% industrijskih zona ima pristup železnici i mogućnost transporta robe železničkim saobraćajem. Ova činjenica značajno utiče na razvoj i funkcionisanje poslovnih zona u budućnosti.

Komunalna pitanja

Primećena je zabrinjavajuća činjenica da je čak 41% opština ukazala na prisustvo problema u vodosnabdevanju.

Među problematičnim podacima izdvaja se i informacija da manje od petine opština ima rešeno pitanje industrijskog otpada. Ogromna količina takvog otpada ostaje na lokacijama gde je i proizvedena. U našoj zemlji, inače, kao najznačajniji proizvođači industrijskog otpada javljaju se enegretike, farmaceutska industrija, hemijska, prehrambena i industrija ambalaže.

Na sajtu Republičkog zavoda za statistiku možete pogledati Registar industrijskih zona u Srbiji, kao i Analizu sprovedenog istraživanja. 

(*U istraživanju nisu učestvovale opštine sa teritorije Kosova i Metohije)