Izabrano novo rukovodstvo Poslovnog udruženja Transport i logistika (Špedlog)

Nacionalna asocijacija špediterskih društava i agenata P.U. „Transport i Logistika“ (NA) sa više od 70 špediterskih društava i agenata, koja delatnošću svojih članica pokriva više od dve trećine spoljnotrgovinskog prometa Srbije u domenu transporta, logistike, carinskog posredovanja, skladištenja i distribucije, u skladu sa programom rada za 2021. godinu održala je 9. juna XIX redovnu Skupštinu.

Skup je održan u konferencijskim salama IN Hotela na Novom Beogradu.

Zbog važećih epidemioloških mera, Skupština je održana uz prisustvo delegata samo u radnom delu, bez gostiju iz zemlje i inostranstva. Prema dnevnom redu, osim uobičajenih stručnih tema, razmatrana su i statusna pitanja, te programi rada sa posebnim akcentom na delovanje Akademije NA.

S obzirom na to da je ovo bila i izborna godina, izabrani su članovi za pozicije:

1. Predsednik Skupštine – Vukan Vujačić, predstavnik kompanije Pro team d.o.o. Beograd
2. Zamenik predsednika Skupštine – Nada Bumbić, Interuk d.o.o. Vršac
3. Počasni predsednik Skupštine – Ljubomir Lazarević, Acreoss Company d.o.o. Beograd
4. Za članove Upravnog odbora izabrani su sledeći predstavnici kompanija članica:

  • Goran Đorđević – EC-LOGISTICS d.o.o. Beograd
  • Saša Radosavljević – KUHNE NAGEL d.o.o. Beograd
  • Tomislav Milošević – SIMEX d.o.o. Novi Sad
  • Nemanja Živanović – TRANSAGENT d.o.o. Beograd
  • Ljubiša Karalić – CALIFORNIA ŠPED d.o.o. Beograd
  • Predrag Stojanović – PANŠPED d.o.o. Novi Sad
  • Vladimir Lekić – DRAGON MARITIME SEE d.o.o. Beograd
  • Aleksandar Milin – EXPRESS CARGO d.o.o. Beograd

Takođe, izabrani su i članovi šest stručnih komisija.

Poseban deo Skupštine bio je posvećen radu Akademije NA, odnosno programima realizovanih i planiranih obuka. Kako je saopšteno, primarna je realizacija obuka za carinske zastupnike, kao i za pojedine module transporta.

Na skupu su takođe prezentovana i dva izdanja na kojima su radili eksperti zaposleni u članicama NA – „Transportni priručnik“ i „Posebne uzanse u poslovanju špediterskih društava u Republici Srbiji“.

„Transportni priručnik“ namenjen je zaposlenima u špediterskim društvima, vozarskim, prizvodnim i spoljnotrgovinskim kompanijama, studentima itd. Ovo je jedinstveni vodič sa praktičnim primerima za organizaciju svih vrsta transporta, osiguranja, carinskog posredovanja, skladištenja, distribucije robe i dr.

Izdanje „Posebne uzanse u poslovanju špediterskih društava u Republici Srbiji“ inicirali su i uradili stručnjaci zaposleni u kompanijama članicama Nacionalne asocijacije.

S obzirom na to da je tema svečanog dela Skupštine trebalo da bude edukacija zaposlenih u špediterskim društvima i agentskim kompanijama, zbog nemogućnosti da svi pozvani predavači iz zemlje i inostranstva prisustvuju ovom skupu, odlučeno je da se svečana sednica održi u posebnom terminu, kada se za to steknu zdravstveni uslovi.