Kada cariniti dijetetske proizvode?

Grupacija proizvođača, uvoznika i distributera dijetetskih suplemenata na svojoj 15. sednici razmatrala je predlog kompanije „Pharmanova“ da se pokrene inicjativa za izmenu procedcure carinjenja prilikom uvoza dodataka ishrani.

Predstavnica kompanije Dragana Mihajlović ukazala je na problem koji privrednicima predstavlja odredba novih propisa  po kojoj se carinjenje vrši pre dobijanja potvrde o sanitarnoj ispravnosti robe. Zbog toga robu nije moguće odmah po carinjenju skladištiti u magacine sa odgovarajućim temperaturnim uslovima, neophodan je pretovar, što stvara dodatne troškove u poslovanju članova ove gruapcije.

Ova inicijativa biće formulisana, obrazložena i sa predlogom potrebnih zakonskih izmena dostavljena nadležnom ministarstvu, odlučeno je na sednici. Grupacija proizvođača, uvoznika i distributera dijetetskih suplemenata, kako navodi njen predsednik Dušan Obradović, tokom 2014. uputila je ministarstvima osam inicijativa, od kojih je pet usvojeno.

Privrednici i dalje ostaju pri predlozima da se izmene pravilnici o aditivima, o zdravstvenoj ispravnosti deijetetskih proizvoda i o obeležavanju dijetetskih proizvoda, u onim delovima u kojima nepotrebno otežavaju ili poskupljuju poslovanje.

Gordana Hašimbegović, sekretar Udruženja za trgovinu, predložila je da se sačini jedinstven dokument u kome će biti pobrojani i Vladi upućeni svi uočeni problemi. Pošto je te probleme moguće automatski razvrstati, dogovoreno je da članovi radne grupe obave razgovore sa predstavnicima carine, Farmaceutskog fakulteta i Ministarstva zdravlja, u vezi sa nalaženjem najboljeg rešenja pojedinih problema.

Grupacija proizvođača, uvoznika i distributera dijetetskih suplemenata je zajednička grupacija Odbora Udruženja za trgovinu i Odbora Udruženja za hemijsku, farmaceutsku, gumarsku i industriju nemetala Privredne komore Srbije.