LISTA NAJUSPEŠNIJIH u Srbiji (2020): Prevoz tereta u železničkom, drumskom i vodnom saobraćaju

Finansijski izveštaji za 2020. godinu odavno su predati, a rezultati domaćih kompanija objavljeni. Kao i prethodnih godina, u saradnji sa kompanijom CUBE Team i ove godine donosimo analizu sektora. U ovom izdanju predstavljeni su rezultati privrede u prvoj godini pandemije i suočavanja sa korona-krizom.

Za vas smo pripremili analizu sektora železničkog, drumskog, avio i vodnog transporta (analiza delatnosti 4920, 4941, 4950, 5010, 5040, 5121). U ovako definisanoj grupi delatnosti registrovano je 32.780 firmi, a od tog broja aktivno posluje 15.374.

Najviše je preduzetnika – 10.858, što čini 71%, zatim slede društva sa ograničenom odgovornošću – 4.445 ili 29%. U 2020. ukupni poslovni prihodi za sve firme registrovane za prevoz tereta su dostigli 349.893.561.000 dinara (u 2019. godini 376,5 milijardi dinara), a ukupni ostvareni profit 7.130.547.000 dinara (u 2019. godini 8,05 milijarde dinara). U odnosu na prethodnu godinu, poslovanje firmi u 2020. je dovelo do pada ukupnih prihoda od -7% (apsolutno – 27.658.193.000 dinara), a pad profita je iznosio -8% (apsolutno -654.871.000 dinara).

Železnički prevoz tereta

Ukupan broj registrovanih firmi u ovoj delatnosti je 31, od kojih su 27 aktivne. Od broja aktivnih preduzeća po pravnoj formi: doo (25 i 92%), preduzetnici (1 i 4%), AD (1 i 4%). Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost su 13.958.549.000 dinara uz ukupni ostvareni profit od 2.257.804.000 dinara. U ovom sektoru zaposleno je 2.677 radnika.

Pogledajte TOP 5 firmi po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi:

Najstarija kompanija i dalje aktivna u delatnosti je Kombinovani prevoz. Kompanija sa najviše zaposlenih je Srbija Kargo, a najveći profit ima Kombinovani prevoz.

Drumski prevoz tereta

Ukupan broj registrovanih firmi u delatnosti je čak 32.639, od kojih su 15.265 aktivne. Najviše je preduzetnika (10.849 i 71%), zatim društva sa ograničenom odgovornošću (4.350 i 28%), 6 je akcionarskih društava i ostalo 60. Ukupni poloslovni prihodi za celu delatnost 284.729.197.000 dinara, a ukupni ostavreni profit 8.060.332.000 dinara. U ovom poslu je 34.375 zaposlenih.

Pogledajte TOP 5 firmi po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi:

Najstarija kompanija i dalje aktivna u delatnosti je Feršped, kompanija sa najvećim brojem zaposlenih je Centrosinergija, a najveći profit je ostvario Rebus Plus.

Cevovodni transport

Ukupan broj registrovanih firmi u ovoj delatnosti je 18, od kojih su 7 aktivne. Najveći broj je društva sa ograničenom odgovornošću (5, odnosno 71%). Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost su dostigli 37.965.869.000 dinara, a ukupni ostvareni profit je 845.580.000 dinara. U ovoj delatnosti radi 482 ljudi.

Pogledajte TOP 5 firmi po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi:

Najstarija kompanija i dalje aktivna je Yugorosgaz, kompanija sa najvećim brojem zaposlenih je Transportgas Srbija, koja je ujedno i ostvarila najveći profit.

Pomorski i priobalni prevoz tereta

Za pomorski prevoz tereta registrovane su tri firme od kojih su dve aktivne (obe d.o.o.). Ukupan poslovni prihodi za celu delatnost i dalje ostvaruje samo jedna firma – Interliner Agencies (10.920.000 dinara), koja zapošljavaa 4 radnika i čiji je profit iznosio 38.000 dinara.

Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima

Ukupan broj registrovanih firmi u ovoj delatnosti je 86. Aktivno radi 70. Najveći broj (60 i 86%) su društva sa ograničenom odgovornošću, slede preduzetnici (8 i 11%) i akcionarska društva (2 i 3%). Ove firme su prihodovale 12.435.769.000 dinara, a ostvareni profit dostiže 473.979.000 dinara. Ukupan broj zaposlenih je 933.

Pogledajte TOP 5 firmi po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi:

Najstarija kompanija i dalje aktivna u delatnosti je Idea SN, najviše zaposlenih ima JRB, dok je Agent Plus ostvario najveći profit.

Vazdušni prevoz tereta

U ovoj oblasti registrovana su samo tri društva sa ograničenom odgovornošću i sva tri su aktivna. Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost su 793.257.000 dinara, uz profit od 8.422.000 dinara i 20 zaposlenih.

Pogledajte rezultate ovih firmi, po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi.

Najstarija kompanija i dalje aktivna u delatnosti je Airmark GSA, dok DHL Global Forwarding ima najviše zaposlenih i najveći ostvareni profit.

Pored procene kreditnog rizika, izveštavanja i usluga monitoringa, CUBE Team se bavi analizama poslovnih tržišta, trgovinskim izveštajima i praćenjem konkurencije. CUBE Team može, pored Srbije, da obezbedi izveštaje o kompanijama iz sledećih zemalja: Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Bugarska i Rumunija.