LISTA NAJUSPEŠNIJIH u Srbiji: Logističari, špediteri, skladištari…

Finansijski izveštaji za 2019. godinu, odavno su predati. Rezultati domaćih kompanija su objavljeni, a u saradnji sa kompanijom CUBE Team i ove godine vam donosimo analizu sektora. Posle objavljene analize sektora drumskog, avio, železničkog i vodnog transporta, sada vam donosimo analizu sektora – skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju (analiza delatnosti 5210, 5221, 5222, 5223, 5224, 5229). U ovako definisanoj grupi delatnosti registrovano je 4.404 firmi, od tog broja aktivno posluje oko 2.412 preduzeća i preduzetnika.

Od broja aktivnih preduzeća najviše je društava sa ograničenom odgovornošću (1.824 i 76%), preduzetnika je 504 (21%), akcionarskih društava 18 (1%),  ostalih 66 (3%).

Ukupni poslovni prihodi za celu oblast 52 bili su 184.889.336.000 dinara, a firme su poslovale u minusu, jer imaju negativni ukupni rezultat u iznosu od 23.527.000 dinara. Rast ukupnih prihoda u analiziranoj oblasti u odnosu na 2018. je 23.308.655.000 dinara, odnosno oko 14%. Broj registrovanih kompanija je manji za 99, što predstavlja minus od 4%.

Skladištenje

Ukupan broj registrovanih firmi pod ovom šifrom delatnosti je 268, od kojih su 157 aktivne. Od broja aktivnih preduzeća po pravnoj formi: doo (134 i 85%), preduzetnici (17 i 11%), AD (6 i 4%). Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost su dostigli 33.251.525.000 dinara, uz negativni saldo od 391.848.000 dinara. Ukupan broj zaposlenih je 1.381.

Top 5 firmi po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi. TOP 5:

Najstarija kompanija i dalje aktivna u ovoj delatnosti je Robno transportni centar Šabac, kompanija sa najvećim brojem zaposlenih je Hladnjače Rent, a najveći profit ima Repro Market.

Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju

Ukupan broj registrovanih firmi u delatnosti 5221 je 745, aktivna je 321 firma. Od broja aktivnih preduzeća po pravnoj formi: doo (232 i 720%), preduzetnici (53 i 17%), AD (3 i 1%) i ostalo (33 i 10%). Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost su dostigli 27.990.109.000 dinara, a ostvaren je poslovni minus od 380.735.000 dinara uz ukupan broj od 9.612 zaposlenih.

Top 5 firmi po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi. TOP 5:

Najstarija kompanija i dalje aktivna u delatnosti je BAS, najviše zaposlenih ima Infrastruktura železnice, a preduzeće sa najvećim ostvarenim profitom je Parking servis.

Uslužne delatnosti u vodnom saobraćaju

Ukupan broj registrovanih firmi u delatnosti 5222 je 74, od kojih su 30 aktivne. Od broja aktivnih preduzeća po pravnoj formi: doo (22 i 73%), preduzetnici (7 i 23%), AD (0) i ostalo (1 i 3%). Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost su dostigli 1.150.629.000 dinara uz ostvareni profit od 68.668.000 dinara. Te firme zapošljavaju 120 ljudi.

Top 5 firmi po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi. TOP 5:

Najstarija kompanija i dalje aktivna u ovoj delatnosti je Dunav trans, najviše zaposlenih i najveći profit ima Tomi Trade.

Uslužne delatnosti u vazdušnom saobraćaju

Ukupan broj registrovanih firmi u delatnosti 5223 je 52, od kojih su 35 aktivne. Od broja aktivnih preduzeća po pravnoj formi: doo (29 i 83%), preduzetnici (0), AD (0) i ostalo (6 i 17%). Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost dostigli su 22.542.007.000 dinara, uz negativni rezultat od 467.820.000 dinara. Zaposleno je 2.972 radnika.

Top 5 firmi po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi. TOP 5:

Najstarija kompanija i dalje aktivna u ovoj delatnosti je Aerodrom Priština, najviše zaposlenih ima Belgrade Airport, najveći profit je ostvarila SMATSA.

Manipulacija teretom

Ukupan broj registrovanih firmi u ovoj delatnosti je 270. Broj aktivni firmi je 128. Od broja aktivnih preduzeća po pravnoj formi: doo (35 i 27%), preduzetnici (85 i 66%), AD (6 i 5%) i ostalo (2 i 2%). Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost su dostigli 7.903.224.000 dinara, a ostvaren je negativni poslovni rezultat od 1.790.939.000 dinara. Ukupan broj zaposlenih je 853.

Top 5 firmi po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi. TOP 5:

Najstarija kompanija i dalje aktivna u ovoj delatnosti je Dunav, kompanija sa najvećim brojem zaposlenih je Luka Beograd, a najveći profit ostvarila je Luka Petrol.

Ostale prateće delatnosti u saobraćaju

Ukupan broj registrovanih firmi u delatnosti 5229 je 2.995, od kojih su aktivne 1.741. Od broja aktivnih preduzeća po pravnoj formi: doo (1.372 i 79%), preduzetnici (broj 342 i 29%), AD (3 i 0%) i ostalo (24 i 1%). Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost su dostigli 92.051.842.000 dinara uz ukupni ostvareni profit od 2.939.147.000 dinara. Ove firme zapošljavaju 9.737 ljudi.

Top 5 firmi po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi. TOP 5:

Najstarija kompanija i dalje aktivna je Zaječarka, kompanija sa najvećim profitom i brojem zaposlenih je Milšped.

Pored procene kreditnog rizika, izveštavanja i usluga monitoringa, CUBE Team se bavi analizama poslovnih tržišta, trgovinskim izveštajima i praćenjem konkurencije. CUBE Team sada može, pored Srbije, da obezbedi izveštaje o kompanijama iz sledećih zemalja: Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Bugarska i Rumunija.