Menja se Zakon o izvozu i uvozu robe dvostruke namene

Izvoz, uvoz i tranzit robe dvostruke namene, kao i pružanje brokerskih usluga i usluga tehničke pomoći u vezi sa tom robom uređeni su Zakonom o izvozu i uvozu robe dvostruke namene iz  2013. godine.

U dosadašnjoj primeni Zakona kao otežavajuća okolnost za privredne subjekte se pokazala obaveza kontrolisanja uvoza robe dvostruke namene. Naime, podnošenje zahteva za izdavanje uvoznih dozvola opterećuje privrednike dodatnim administriranjem (prikupljanjem dokumentacije, podnošenjem zahteva, plaćanjem takse i konačno čekanjem na izdavanje dozvole-postupak traje oko 30 dana). Na taj način se privrednim subjektima smanjuje konkurentnost na tržištu. Pored toga, kontrola uvoza robe dvostruke namene predstavlja problem i za strane investitore koji žele da ulažu sredstva u Srbiji, jer su izloženi dodatnim administrativnim procedurama.

Imajući u vidu navedeno, kao i činjenicu da su i eksperti EU svojevremeno skretali pažnju da je evropskim zakonodavstvom propisano da se kontroliše izvoz robe dvostruke namene, a ne i uvoz, pripremljen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, koji bi trebalo da odgovori potrebama evropske, ali i međunarodne prakse, konkurentnosti privrednih subjekata i olakšanom investiranju stranih ulagača.

Na koga će i kako uticati rešenja u novom zakonu?

privredne subjekte, jer će se, ukidanjem obaveze pribavljanja uvoznih dozvola, osloboditi obaveze podnošenja zahteva, čekanja na dobijanje dozvole, a samim tim omogućiće im se veća konkurentnost sa privrednim subjektima drugih zemalja regiona;
strane investitore, jer na ovaj način Srbija postaje povoljnija destinacija za strana ulaganja. Naša zemlja nije veliki izvoznik i uvoznik robe dvostruke namene, ali će ukidanje uvoza svakako doprineti razvoju ove oblasti, jer će upravo stručnost, povoljnost poslovanja i olakšano administriranje doneti prevagu u korist ulaganja u našu zemlju, naspram zemalja regiona;
organ državne uprave nadležan za izdavanje dozvola za izvoz i uvoz robe dvostruke namene na godišnjem nivou izda oko 700 dozvola za uvoz robe dvostruke namene, ukidanje ove obaveze svakako bi rasteritilo i državne službenike koji rade na postupku izdavanja dozvola.

Sa važećim zakonom,  Srbija je praktično ostala jedina zemlja u Evropi koja kontroliše, odnosno izdaje dozvole za uvoz robe dvostruke namene. Naime, zemlje u okruženju su svoje zakonodavstvo u tom smislu već izmenile (Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Albanija).

Predlog zakona pročitajte OVDE.