Način i postupak oslobođenja od carinskih dažbina na uvoz opreme

Uprava carina objavila je akt kojim se bliže pojašnjava primena Uredbe o uslovima, načinu i postupku oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme.

Kako se navodi, zbog izvesnih dilema pri sprovođenju odgovarajućih carinskih postupaka u skladu sa Uredbom, organizovan je i održan i zajednički sastanak predstavnika Ministarstva privrede, Agencije za privredne registre, Privredne komore Srbije i Uprave carina.

Nakon ovog sastanka, i na osnovu mišljenja nadležnog ministarstva, Uprava carina objavila je 22. marta 2021. dokument kojim se bliže pojašnjavaju sledeće oblasti:

  • Jednakost između domaćih i stranih ulagača u postupku primene Uredbe;
  • Obaveze po pitanju pravne forme privrednog društva koje zahteva carinsku povlasticu;
  • Finansiranje uvoza opreme iz pozajmice osnivača;
  • Izražavanje vrednosti opreme u valuti;
  • Obračun carinskih dažbina i PDV-a, a u vezi sa troškovima prevoza;
  • Kada i kako se ostvaruje carinska povlastica, kada je reč o uvozu transportnih sredstava;
  • U kojim privrednim delatnostima se ne može ostvariti pravo na carinsku povlasticu;
  • Šta privredno društvo koje zahteva carinsku povlasticu mora da dostavi nadležnom organu (nadležnoj carinarnici) itd.

Dokument je objavljen na stranici Uprave carina, a možete ga preuzeti i OVDE. 

Takođe, ovim aktom stavlja se van snage akt Uprave carina broj 148-I-030-01-369/2/2019 od 21.8.2019. godine.