Počinje primena nove verzije NCTS tranzitnog sistema u Hrvatskoj

Primena nove verzije tranzitnog sistema NCTS faza 5, koja je usklađena sa novim zakonskim zahtevima Carinskog zakonika Evropske unije i Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku počinje 1. juna, saopštili su iz Carinske uprave Hrvatske. Primenom novog sistema, pravila za podnošenje i popunjavanje tranzitnih carinskih deklaracija su usklađena sa carinskim propisima, pri čemu su pravila za popunjavanje propisana u Aneksu B Delegirane i implementacione uredbe.

Primenom nove verzije tranzitnog sistema NCTS faze 5, potpuno će se prekinuti primena stare verzije tranzitnog sistema NCTS faze 4. Sistem NCTS 4 prestaje sa radom 31. maja.

Planirane aktivnosti na dan prelaska sa starog na novi sistem:

Do 12:00 časova – moguće je primati nove deklaracije (CC015B) i nesmetano obavljati sve aktivnosti carinskih službenika i privrednika u svim kontekstima carinskih ispostava (pomorski, tranzitni, odredišni)

Od 12:00 do 20:00 časova – onemogućen je prijem novih deklaracija (CC015B) i zahteva za promenu deklaracija (CC013B), uz nesmetano sprovođenje ostalih aktivnosti carinika i privrednika, kao i razmenu drugih elektronskih poruka na svim vrstama carinskih ispostava vezanim za prijave primljene do 12:00 časova (završetak aktivnosti u vezi sa proverom osiguranja, kontrolom, puštanjem u saobraćaj, registracijom dolaska na odredište i sl.)

Od 20:00 do 00:00 – NCTS 4 sistem postaje nedostupan

Od 00:00 1. juna 2023. – postaje dostupan NCTS 5 sistem

Nakon što sistem NCTS 4 postane nedostupan, počeće migracija podataka sa NCTS 4 na NCTS 5. Iz hrvatske Carinske uprave ističu da će samo tranzitne deklaracije koje su stavljene u tranzit biti migrirane u NCTS 5 sistem.

– Sve deklaracije koje nisu puštene u saobraćaj do gašenja NCTS 4 sistema neće biti prenete u NCTS 5 sistem i biće potrebno ponovo dostaviti deklaraciju u NCTS 5 u skladu sa novim pravilima za popunjavanje deklaraciju kako je propisano u Aneksu B delegirane i implementacione uredbe – navode iz hrvatske carine.

Deklaracije u sistemu NCTS 5 mogu podneti sva lica koja su u G2B sistemu i do sada su bila registrovana za NCTS. Nema potrebe za dodatnom registracijom. Nova verzija dokumenta nacionalnih pravila za NCTS 5 v1.5 dostupna je na hrvatskom i engleskom jeziku.

Izvor: Carinska uprava Hrvatske