Najčešća pitanja privrednika za UPRAVU CARINA

Uprava carina u novom broju „Preduzetnika“ odgovarala je na najčešća pitanja privrednika.

U nastavku pročitajte koje su teme bile u fokusu.

Moja firma izvozi voće u Rusiju. Kada će izvozni postupak biti potpuno automatizovan?

Uvođenje automatizovanog sistema izvoza podrazumeva da se ovaj carinski postupak sprovodi u potpunosti elektronski. Automatizacija izvoza predstavlja osnov za dalje pojednostavljivanje carinskih postupaka, uključujući i centralizovano carinjenje. To znači da mesto podnošenja izvozne carinske deklaracije može da se razlikuje od mesta pregleda robe. Uprava carina čini sve da se digitalizuju i ostali carinski postupci, pre svega izvoz i uvoz. Potpuna implementacija ovih projekata očekuje se do 2025.

Želeo bih da poslujem u okviru Slobodne zone Beograd. Kakve benefite može da očekuje moje preduzeće, a šta su moje obaveze?

Korisnici su dužni da vode knjigovodstvo za poslovanje u zoni ili odvojeno knjigovodstvo za deo svoga poslovanja koje obavljaju u zoni. Dužni su da na zahtev Uprave za slobodne zone dostavljaju toj upravi podatke o svom poslovanju. Kada je reč o benefitima, na uvoz robe namenjene obavljanju delatnosti i izgradnji objekata u zoni se ne plaća carina i druge uvozne dažbine, pre svega PDV, kao i tekući infrastrukturni troškovi.

Koje uslove mora da ispuni moja firma da bi dobila status Ovlašćenog privrednog subjekta?

Status ovlašćenog privrednog subjekta može da dobije privredno društvo ako prethodno ispuni nekoliko kriterijuma: odsustvo bilo koje ozbiljne povrede ili ponovljenih carinskih ili poreskih propisa, uključujući nepostojanje krivičnih dela koja se odnose na privrednu delatnost podnosioca zahteva, da ima visok nivo aktivnosti i protoka robe kroz zadovoljavajuće vođenje poslovne evidencije, finansijska likvidnost…

Zanima me šta znači „kućno carinjenje“?

Postupak „kućnog carinjenja“ podrazumeva da nosilac odobrenja, po dopremanju robe u odobreni prostor, odredišnoj/otpremnoj carinskoj ispostavi prosleđuje elektronsku deklaraciju i ukoliko u roku od 15 minuta od trenutka slanja poruke carinski službenik ne odluči da izvrši proveru deklaracije okončava se postupak, kada deklarant može da štampa deklaraciju sa obračunatim carinskim dugom po istoj.

Izvor: Privredna komora Srbije