Nova obuka za carinske zastupnike od 9. januara

Nacionalna asocijacija špediterskih društava (ŠPEDLOG) poziva sve zainteresovane da se prijave za online obuku za carinske zastupnike, koja će se održavati u periodu od 9. januara do 15. marta 2023, u terminima od ponedeljka do četvrtka od 17:00 sati (2 dvočasa+pauza).

Program je koncipiran prema „Pravilniku o programu i sadržini posebnog stručnog ispita i izdavanju i oduzimanju dozvola za zastupanje u carinskom postupku (Sl. glasnik RS br. 97/2010).

Obuka za polaganje posebnog stručnog ispita obuhvata sledeće oblasti:
1. Carinski sistem i postupak
2. Carinska tarifa, poreklo robe, carinska vrednost i poreski sistem
3. Poznavanje robe
4. Spoljnotrgovinski i devizni sistem

Predavači su stručnjaci iz Ministarstva finansija, Sektor za carinski sistem i politiku.

Polaznicima se uz predavanja obezbeđuje i stručna literatura u štampanom i elektronskom obliku, kao i liste ispitnih pitanja koja su se do sada pojavljivala na ispitima.

Krajnji rok za prijavu je 5. januar 2023. godine, dok je ispit u Upravi carina zakazan za 23. mart 2023.

Predavanja će biti održana putem Zoom platforme.
Prijave možete preuzeti na sajtu NA: www: spedlog.org.rs
Popunjene prijave slati na: info@spedlog.org.rs
Kontat osoba: Slavoljub Jevtić 063/243 316