Nova online obuka za carinske zastupnike od 9. maja

Nacionalna asocijacija špediterskih društava i agenata P.U. „Transport i logistika“ organizuje novu online obuku za carinske zastupnike, za ispit koji je u Upravi carina zakazan za 27. jun 2022.

Obuka počinje u ponedeljak 9. maja, a rok za prijavu kandidata je 6. maj. 

Iz Nacionalne asocijacije podsećaju da je dosada više od 420 njihovih polaznika već steklo licencu carinskog zastupika, kao i da obuka za polaganje posebnog stručnog ispita obuhvata sledeće oblasti:

1. Carinski sistem i postupak;
2. Carinska tarifa, poreklo robe, carinska vrednost i poreski sistem;
3. Poznavanje robe;
4. Spoljnotrgovinski i devizni sistem.

Obuku drže predavači zaposleni u Sektoru za carinski sistem i politiku Ministarstva finansija, a polaznicima se, uz predavanja, obezbeđuje i stručna literatura u štampanom i elektronskom obluku, kao i liste ispitnih pitanja koja su se do sada pojavljivala na ispitima. Program obuke je koncipiran u skladu sa Pravilnikom o programu i sadržini posebnog stručnog ispita i izdavanju i oduzimanju dozvola za zastupanje u carinskom postupku (Sl. glasnik RS br. 97/2010)

Vreme trajanja: 28 radnih dana, sa rekapitulacijom – do 24. juna 2022.
Termini obuke: ponedeljak – petak od 17:00 sati (2 dvočasa + pauza)
Ukupan fond časova: 110
Termin ispita u Upravi carina: 27. jun 2022.

Obrazac za prijavljivanje možete preduzeti na sajtu Asocijacije, a popunjene prijave potrebno je poslati na adresu info@spedlog.org.rs
Za dodatne informacijeSlavoljub Jevtić 063/243 316