Nove informacije o Carinskoj tarifi za 2022. godinu

Vlada Srbije donela je Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2022. godinu.

Izmene i dopune koje su obuhvaćene novom uredbom možete pogledati na sajtu Vlade Srbije.

Prečišćeni tekst Uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2022. godinu možete preuzeti OVDE.

Nova uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 18/22 i stupa na snagu osmog dana od objavljivanja.

Podsetimo, primena Uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2022. godinu počela je 1. januara. Ovim dokumentom usklađuje se nomenklatura Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2022. godinu, koja se primenjuje na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi.

Uredba obuhvata i stope, odnosno iznose carine utvrđene Carinskom tarifom, koja čini sastavni deo Zakona o Carinskoj tarifi, kao i stope carine koje se primenjuju u skladu sa zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini, primenjene na usklađenu nomenklaturu.