Omogućen plasman traktora i šumarskih mašina uz samo jedan harmonizovan postupak ocenjivanja usaglašenosti

Primena nove zakonske regulative omogućuje plasman poljoprivrednih i šumarskih traktora i poljoprivrednih i šumarskih mašine na tržišta zemalja Evropske unije i tržište Republike Srbije uz korišćenje samo jednog harmonizovanog postupka ocenjivanja usaglašenosti. U pitanju su Zakon o standardizaciji, Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti, Uredba o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaj isprave o usaglašenosti, kao i oblik, izgled i sadržaj znaka usaglašenosti, Pravilnik o bezbednosti mašina, koji su harmonizovani sa regulativom Evropske unije.

Iskustva u primeni tehničke regulative Srbije, koja se odnosi na poljoprivredne i šumarske mašine, predstavljena su na seminaru u Privrednoj komori Srbije. U pitanju je suštinski ista dokumentacija koja prati mašinu, ali uz korišćenje različitih deklaracija i znakova usaglašenosti – CE i 3A. Ukazano je na pojavu da se još uvek dosledno ne primenjuju odredbe za tržišni nadzor- inspekciju na privredna društva koja se bave proizvodnjom i prometom ovih proizvoda.

Predavači na seminaru, prof. dr Čedomir Duboka sa Mašinskog fakultet u Beogradu i Vaso Labović, direktor Poslovnog udruženja industrije traktora, poljoprivrednih mašina i opreme, ukazali su i da u Srbiji ne postoji tehnički propis za traktore za poljoprivredu i šumarstvo, zasnovan na regulativi Evropske unije, kao i da bi osnova za izradu takvog propisa trebalo da bude novi Pravilnik (EU) br. 167/2013. Učesnicima je predstavljen celokupan sadržaj i forma ovog propisa sa naglašenom komplementarnošću sa Direktivom za mašine, odnosno Pravilnikom o bezbednosti mašina.

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.