„On line“ provera garancija od marta, NCTS sistem operativan od 2015 – Carina najavila novine u poslovanju

U Upravi carina 18. februara je održan niz sastanaka sa privrednicima i špediterima čiji je cilj da se ostvari direktnija komunikacija, da se razmene informacije i utvrde načini za poboljšanje saradnje. Inicijativi Uprave carina odazvale su se brojne kompanije – „Hemofarm“, FAS, „Coca Cola“, „Elektroprivreda“, NIS, „Železara Smederevo“, „Fabrika bakarnih cevi“, „Tarkett“, „Ball Packaging“, „Leoni“, „Apatinska pivara“, „Yura“, „Gorenje“ i dr.

Poznato je da je zahvaljujući primeni pojednostavljenih postupaka, uvedenih pre dve godine, carina uspela da olakša poslovanje privrednicima i da omogući efikasnije poslovanje kompanija. Dobrobiti uvođenja ovih postupaka su mnogobrojne: smanjenje troškova, brži protok robe, uspostavljanje kvalitetne interne kontrole i usaglašavanje naše zakonske regulative i prakse sa regulativom EU.

Prisutnima su se ispred Uprave carina obratili direktor Miloš Tomić, zamenik direktora Duško Marinković, pomoćnik direktora Veselin Milošević i stručni konsultant Snežana Karanović.

Svi prisutni privrednici pohvalili su saradnju koju imaju sa carinskom službom. Predstavnici „Železare Smederevo“ su istakli saradnju sa carinarnicom Kragujevac i carinskim referatom u Železari, dok su predstavnici kompanije „Tarkett“ naglasili su da imaju fantastičnu saradnju sa Odeljenjem za poreklo robe Uprave carina, jer su oni spremni da pomognu i telefonom u bilo koje doba.

Uprkos napretku koji je evidentan, prostor za poboljšanje uvek postoji, pa je tako predstvanicima privrede od suštinskog značaja da se skrati vreme o eventualnoj odluci carinskog službenika da obavi pregled robe (sada je 30 minuta), kao i da se ubrza reakcija carine kod deklaracija koje se podnose u kasnim popodnevnim časovima.

Privrednici takođe smatraju da treba razmotriti promene u sistemu procene rizika u tzv. kućnom carinjenju, jer sada sistem zahteva da se fizički pregleda 5% deklaracija, što u slučajevima velikih uvoznika/izvoznika može da znači pregled svakog drugog kamiona, a to usporava brzinu protoka robe. Naglašeno je da je neophodna bolja komunikacija na relaciji Carina-Poreska uprava, da bi se izbegla nepotrebna papirologija, a predložena su i dva rešenja: da sve bude potpuno elektronski ili da se za početak deklaracije štampaju i podnose zbirno, jednom mesečno.

Na sastanku kome su prisustvovali predstavnici najvećih špediterskih kuća predočeni su pomaci u implementaciji NCTS sistema koji bi na nacionalnom nivou trebalo da bude operativan od januara 2015. Špediteri su takođe obavešteni da će sistem za ’’on line’’ proveru garancija biti dostupan od marta ove godine, a doći će i do izmena u Carinskom zakonu koje će omogućiti da garancije ne daju samo banke već i osiguravajuće kuće čime će se njihova cena sigurno smanjiti.

Svi izneti predlozi biće ozbiljno razmotreni, a slični susreti sa privrednicima će u Upravi carina biti redovno organizovani da bi se pomoglo domaćoj privredi i da bi se rad carinske službe prilagodio njenim potrebama.