AKTUELNO: Prednosti TIR sistema tokom pandemije covid-19

Sistem TIR, kojim upravlja Međunarodna unija drumskih transportera (International Road Transport Union – IRU) jedino je globalno tranzitno rešenje, sa 76 ugovornih strana širom sveta. Budući da je nekoliko zemalja prošlo vrhunac epidemije koronavirusa, te u ovom trenutku pokušava da obnovi određene privredne sektore, TIR predstavlja najbolje sredstvo za podršku fazi oporavka nakon covid-19, savetuje IRU.

TIR omogućava kontinuirane tokove tereta iz zemlje porekla, kroz tranzitne zemlje, do odredišta, bez pretovara tereta na putu.

Na taj način, smanjuje vreme transporta za skoro 60%, a troškove za do 40%. Ove prednosti se mogu dobro iskoristiti za sigurno nastavljanje protoka robe i podršku globalnim, regionalnim i nacionalnim naporima za što brže pokretanje privrede.

– Globalna kriza poput covid-19 zahteva globalno delovanje. TIR nudi upravo takav globalni odgovor i pruža rešenje za obezbeđivanje sigurnih trgovinskih tokova i posle pandemije – kaže generalni sekretar IRU-a Umberto de Pretto.

U cilju pružanja podrške trgovinskim i tranzitnim tokovima tokom pandemije, UNECE i IRU izdali su niz preporuka za procedure prelaska granice:

  • koristite TIR, naročito eTIR, da biste osigurali neometan i bespapirni prelaz;
  • sprovodite mere na koordinisan i usklađen način (prekograničnu carinsku saradnju, kao i saradnju sa drugim nacionalnim pograničnim agencijama itd);
  • uspostavite zelene trake za prevoz robe, kako bi se smanjilo vreme čekanja na granici.

O benefitima TIR sistema, upotrebi TIR karneta, kao novinama koje donosi eTIR, čitajte i u Bazi znanja portala PlutonLogistics.com!

Podeli na društvenim mrežama: