Primena e-carine od 25. januara

Vlada  Srbije  usvojila je 25. decembra 2014. godine Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanjiu s robom čime su stvoreni uslovi za okončanje pilot faze primene Novog kompjuterizovanog carinskog sistema (NCTS), zaključno sa 24.1.2015. i početak primene sistema NCTS, u nacionalnim okvirima, od 25.1.2015. godine, uz nastavak primene tranzita upotrebom TIR i ATA karneta.

U informaciji dobijenoj od Uprave carina stoji još i da su sve organizacione jedinice Uprave carina uključene u sistem NCTS, odnosno da u svima postoje uslovi za registraciju elektronskih tranzitnih deklaracija. Takođe, u informaciji se navodi da u ovom trenutku preko 20 privrednih društava podnosi elektronske tranzitne deklaracije, dok je broj privrednih društava koji imaju instalirane programe i čekaju odobrenje za elektronsku komunikaciju veći od 50, navelo je Udruženje „Međunarodni transport“ na svom sajtu.