Transport biljnih proizvoda iz Rusije u Srbiju – Prevoznici u problemu prilikom tranzita EU

Prema saznanjima Poslovnog udruženja Međunarodni transport (Pumedtrans), prevoznici u ovom trenutku često nailaze na probleme prilikom prevoza biljaka i biljnih proizvoda iz Rusije i Belorusije u Srbiju, u tranzitu Evropske unije.

Radi više informacija, Pumedtrans je kontaktirao kolege iz Poljske i došao do saznanja da problem proizilazi iz primene Uredbe EU o zaštiti bilja koja je usvojena 2019. godine, a kojom je definisan spisak proizvoda koji podleže posebnoj fitosanitarnoj kontroli, prilikom koje se zahteva da proizvodi ispunjavaju definisane uslove, koji su potrebni za zaštitu područja EU od fitosanitarnih rizika.

– S obzirom na trenutnu situaciju u Ukrajini i na sankcije EU prema Rusiji i Belorusiji, vrlo je verovatno da kontrolni organi zemalja članica EU, u ovom slučaju Poljska, ne prihvataju sertifikate izdate od strane Rusije i Belorusije za ove proizvode – rekli su u Pumedtrans-u.