Prve novine već od 5. jula – Uprava carina predstavila najvažnije projekte automatizacije carinskih postupaka

Godinu ispred nas i još nekoliko koje dolaze Uprava carina Srbije će iskoristiti da realizuje niz važnih projekata koji će nas dovesti do bespapirnog poslovanja. O aktuelnim projektima koji će doprineti automatizaciji carinskih postupaka na XX Skupštini Nacionalne asocijacije špediterskih društava (Špedlog) govorila je pomoćnica direktora Uprave carina Nataša Mirković.

Ona je istakla nekoliko prioriteta Uprave carina u oblasti automatizacije postupaka: NCTS faza 5, automatizovani uvozni i izvozni postupak, sistem upravljanja carinskim odlukama, nacionalni jednošalterski sistem, automatizacija u poštanskom saobraćaju i AEO. Kako je navela, plan je da se navedeni sistemi završe i budu u funkciji od 2026. godine.

Ono što nas prvo očekuje i to od 5. jula je Nova aplikativna platforma (NAP). Reč je o sistemu koji je sličan sadašnjem načinu kućnog carinjenja, sa novim (naprednim) funkcijama. Deklaracije će u novom okruženju funkcionisati samo u elektronskom obliku, počev od prosleđivanja, pa sve do arhiviranja. Velika novina koju će pružati NAP je razmena poruka između carinskog zastupnika i carinskog organa.

Kako je navedeno, NAP omogućava interaktivan način sprovođenja postupka, komunikaciju između Uprave carina i deklaranata (putem poruka). Deklaranti bez odlaska na ispostavu imaju uvid u status deklaracije, a sva komunikacija ostaje zabeležena. Moguće je dostavljanje obaveštenja o dugu u elektronskom obliku, a deklaracije koje budu elektronski podnete biće elektronski i overene.

– Uz pomoć NAP-a proces carinjenja je znatno ubrzan pogotovo u odnosu na deklaracije po kojima se postupak okončava, a koje nisu predmet kontrole. Smanjuje se potreba za stalnim kontaktom carinskih službenika i carinskih zastupnika, a samim tim i troškovi – dolazak na ispostavu više puta, kontrola, dodatna obaveštenja i informacije, uručenje računa… Prilikom uvođenja ovakvog vida deklarisanja omogućiće se bolji uvid i jasnija slika kod implementacije projekta AIS/AES. Novi sistem, kao međufaza, postepeno carinske službenike i privredu uvodi u bespapirno poslovanje – navela je Mirković.

Foto: carina.rs