Razvoj Zajedničkog regionalnog tržišta – CEFTA „zeleni koridori“ biće prošireni i na Grčku

Direktor CEFTA Sekretarijata Emir Đikić istakao je da CEFTA, zajedno sa svojim partnerima, ulaže velike napore kako bi se ostvarila ideja o Zajedničkom regionalnom tržištu, kao i na sprovođenju ključnih aktivnosti iz Akcionog plana za Zajedničko regionalno tržište, što je brže moguće u korist građana i kompanija.

– Kada smo sumirali rezultate iz 2020. godine, koja je donela mnoge izazove, mogli smo da kažemo da je CEFTA olakšala trgovinu u izazovnim vremenima, kao i da obećamo da će to ostati naš prioritet 2021. godine – rekao je Đikić.

– Radimo na različitim procesima, koji bi preduzećima doneli uštedu vremena i troškova – dodao je on, pominjući proširenje „zelenih koridora“ u okviru CEFTA i sa EU, olakšavanje elektronske trgovine, te validaciju AEO programa.

Značajan posao je urađen na ekspertskom nivou, a sada bi usvajanje ovih važnih odluka trebalo da bude prioritet, naveo je Đikić na Samitu zemalja Zapadnog Balkana u Berlinu (Westerm Balkans Summit), održanom 5. jula 2021. godine. 

CEFTA „zeleni koridori“ prošireni su na sve prelaze u regionu, računajući i pružne prelaze, a ti koridori biće prošireni i na Grčku, kako je najavio premijer Grčke Kirijakos Micotakis na Samitu u Berlinu.

Statistika pokazuje da približno 80% kamiona koristi CEFTA „zelene koridore“, a 20% onih koji ih koriste prevoze robu prioritetne neophodnosti i ostvaruju benefite od prioritetnog prolaska.

Izveštaji o validaciji AEO programa za Severnu Makedoniju, Srbiju i Moldaviju su završeni i spremni za usvajanje, a radi se o tome da carinske uprave pristaju da priznaju validirane AEO programe izdate na jednom tržištu na ostalih šest tržišta.

Ovaj status omogućava lakše carinjenje uopšte i ključni je element u jačanju bezbednosti lanca snabdevanja, pružajući višestruke koristi za trgovinu.

Odluka o olakšavanju elektronske trgovine, kojom se utvrđuju pravila o e-trgovini u okviru CEFTA, je finalizirana i usvajanjem zajedničkog tržišnog principa i usklađivanjem ključnih pravila, preduzećima se pruža jedan set pravila za sedam tržišta, navodi se u saopštenju CEFTA.

Pregovori o profesionalnim kvalifikacijama na ekspertskom nivou su završeni, a postignut je značajan napredak u pregovorima o rešavanju sporova i uklanjanju radnih dozvola i turističkim uslugama, dodaje se.