Srbija i BiH ukidaju barijere u trgovini tehničkim industrijskim proizvodima

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Predlog za zaključivanje Memoranduma o razumevanju između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva privrede Republike Srbije o međusobnoj saradnji i prihvatanju dokumenata koje izdaju akreditovane laboratorije za industrijske neprehrambene proizvode.

Cilj je da se unapredi međusobna trgovina i smanje i uklone barijere u trgovini tehničkim industrijskim proizvodima radi daljeg jačanja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, saopšteno je sa sednice Vijeća ministara BiH.

Na ovaj način biće ukinuta nepotrebna praksa nepriznavanja ispitnih izveštaja akreditovanih laboratorija, jer su akreditaciona tela iz obe države potpisnice sporazuma sa Evropskom akreditacijom (EA).

Ranije su nadležna ministarstva dve države zaključila Protokol o međusobnom priznavanju i prihvatanju dokumenata akreditovanih laboratorija iz oblasti hrane i hrane za životinje biljnog i mešovitog porekla.