TIR karnet

TIR (Transport International par la Rout) je francuska skraćenica za međunarodni drumski prevoz robe. TIR karnet je carinski dokument kojim se pojednostavljuju carinske formalnosti u međunarodnom transportu robe. Nadzor i postupak nad transportnim sredstvima, kontejnerima i robom u režimu karneta TIR određen je „Carinskom konvencijom o međunarodnom prevozu roba pod okriljem TIR karneta“ (TIR Konvencija 1975).

TIR sistem je osmišljen u cilju olakšavanja kretanja roba, zapečaćenih carinskom plombom, u međunarodnoj trgovini i radi osiguranja carinske sigurnosti i garancije zemljama kroz koje se vrši takav prevoz roba.

TIR se zasniva na ideji pojednostavljenja carinskog postupka koristeći vozila na koja se može staviti carinska plomba. To znači da vozilo mora imati sertifikat o upotrebi TIR karneta – Uverenje o odobrenju drumskog vozila za prevoz robe pod carinskim obeležjem. Odobrenje izdaje carinska uprava nakon kontrole:

 •  mogućnosti stavljanja plombe na vozilo
 •  da ne postoji skriveni prostor za robu
 •  materijala izrade
 • TIR tablice

Sistem TIR nudi prednosti za sve karike u lancu međunarodnog tranzitnog transporta roba:

 • smanjuje troškove transporta smanjujući formalnosti i kašnjenja u tranzitu
 • olakšava kretanje u tranzitu primenom standardizovane regulative i dokumentacije
 • roba se kreće preko međunarodnih granica s minimalnim ometanjima i stajanjima
 • kašnjenja i troškovi transporta su smanjeni
 • nema potrebe za depozitom (garancijom) na granicama tranzitnih država
 • garantovano plaćanje carinskih i poreznih dažbina u slučaju zloupotrebe
 • samo proverenim prevoznicima je dozvoljeno korištenje TIR karneta – čime se povećava sigurnost
 • smanjena je potreba fizičke kontrole robe u tranzitu
 • sistem olakšava carinsku kontrolu i popratnu dokumentaciju

eTIR

Poslednjih godina se sve više priča o digitalizaciji TIR karneta (eTIR). Izvorno zamišljen kao papirno rešenje, TIR sistem sada nudi potpuno digitalne kapacitete, čineći međunarodni prvoz tereta još bržim, efikasnijim i sigurnijim.

Na raspolaganju su brojni IT-alati TIR koji omogućavaju prevoznicima, IRU-u i nacionalnim udruženjima da razmenjuju podatke s carinom, pružaju informacije o teretu  unapred.  Delujući u realnom vremenu, ovi digitalni alati TIR omogućavaju višesmernu razmenu podataka između učesnika TIR-a i pružaju sigurnu komunikacionu platformu za sve strane koje učestvuju u TIR prevozu.

Mnoge zemlje su već prepoznale potencijal eTIR-a, pri čemu je prvi transport obavljen između Turske i Irana u 2015.

TIR-EPD

TIR elektronske pre-deklaracije (TIR-EPD), razvijene od strane IRU-a, omogućuju operaterima TIR-a da tokom prevoza TIR-a šalju unapred informacije o teretu i razmenjuju poruke s više carinskih tela, u potpunosti poštujući sve nacionalne carinske zahteve i formu informacija koje se moraju podnositi. Ovu aplikaciju naširoko koriste prevoznici i njihovi predstavnici. Upotreba TIR-EPD štedi vreme čekanja na granici i smanjuje troškove prevoznika, a carinama omogućuje pravilnu procenu rizika.

 

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.