UJEDINJENO KRALJEVSTVO: Privremeno zatvaranje pojedinih carinarnica

Poreska i carinska uprava Ujedinjenjog Kraljevstva izdala je obaveštenje o zatvaranju pojedinih carinarnica tokom avgusta.

Carinarnice Ebbsfleet, North Weald i Warrington biće zatvorene za vozila koja ulaze u Ujedinjeno Kraljevstvo od 16. avgusta 2022. godine u 00:01 čas do 19. avgusta 2022. godine u 23:59 časova.

Carinarnice koje se mogu koristiti tokom navedenog perioda su:

Sevington IBF, Ashford, TN25 6GE i
Holyhead IBF, Parc Cybi, A55 Junction 2, Holyhead, LL65 2YQ.

Treba imati u vidu da se na carinarnicu Sevington ne mogu upućivati pošiljke stoke. Sva vozila za koja su potrebni carinski postupci koji se odnose na prevoz stoke moraju biti upućena na jednu od sledećih carinarnica:

Dover Western Docks, Freight Clearance Centre, Cruise Terminal 1, Lord Warden Square, Dover CT17 9DH ili
Stop 24, Folkestone Services, Junction 11, M20, Hythe, Kent, CT21 4BL.

Informativni letak Poreske i carinske uprave Ujedinjenjog Kraljevstva preveden na više jezika, uključujući srpski, možete pogledati OVDE.

Izvor: Pumedtrans