Uprava carina intenzivira saradnju sa udruženjima privrednika

U Upravi carina nastavljen je niz sastanaka sa udruženjima privrednika i privrednim komorama koje rade u Srbiji. Sastanci se održavaju na inicijativu Uprave carina, a imaju za cilj produbljivanje saradnje i upoznavanje privrednika sa novinama u radu Uprave carina, i izmenama u radu koje neminovno očekuju Upravu carina na putu ka EU. Domaćin sastanaka bio je Miloš Tomić, direktor Uprave carina, sa saradnicima.

Do sada su održani sastanci sa predstavnicima Američke privredne komore u Srbiji (AmCham), Franucsko-srpske privredne komore (Chambre de Commerce Franco-Serbe) i Delegacijom nemačke privrede u Srbiji (Delegation der Deutschen Wirtschaft in Serbien). U planu su i sastanci sa Predstavništvom Ruske Federacije za trgovinsko ekonomska pitanja i drugim udruženjima koja okupljaju privredna društva sa stranim kapitalom ili koja imaju bilateralne poslovne odnose sa privrednim društvima u inostranstvu. Takođe, ovaj tip sastanka predviđen je i sa Privrednom komorom Srbije.

Carina je ponudila udruženjima intenziviranje saradnje na edukaciji i informisanju privrednika, posebno u delu pojednostavljenih postupaka, koji podrazumevaju minimalnu fizičku kontrolu robe i smanjenje „papirologije“. Iako pojednostavljene postupke carinjenja Carina primenjuje već dve godine, o njima se ne zna dovoljno, a oni značajno ubrzavaju protok robe i smanjuju troškove poslovanja. Razgovaralo se i o sistemu NCTS (Novi kompjuterizovani tranzitni sistem) koji omogućava potpuno bespapirno poslovanje, a predstavlja i uslov za pristup naše zemlje EU. Ovaj sistem biće u upotrebi u nacionalnim okvirima od  januara 2015, i Carina pokušava da sve učesnike u carinskom postupku na vreme informiše i obuči o novinama koje će taj sistem doneti.

Pohvaljena je dosadašnja saradnja na planu zaštite prava intelektualne svojine, a u tom kontekstu pomenut je zanimljiv detalj iz carinske prakse SAD. Naime, u slučaju da američka carinska služba tri puta zaustavi robu za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine određenog proizvođača, a predstavnik te kompanije ne reaguje na poziv Carine da uloži pravni protest i podnese trošak uništenja falsifikovane robe, roba tog proizvođača više se ne zaustavlja.

Uprava carina ponudila je svojim saradnicima bilo koji oblik saradnje koji može pomoći domaćim, ali i stranim kompanijama koje tek dolaze na tržište Srbije, da sagledaju uslove i postupke carinjenja, te da imaju finansijsku izvesnost u pogledu troškova u carinskom postupku. Pored savetovanja, predavanja i razmene iskustava, bilo je reči i o izradi brošura i drugog štampanog ili elektronskog materijala.

Svi učesnici su izrazili spremnost da se saradnja nastavi i produbi, te pohvalili otvorenost u komunikaciji.