„BLACK FRIDAY“ saveti: Kako se carini ROBA NA POPUSTU?

Trgovački „crni petak“ je u celom svetu sinonim za kupovinu robe na popustu, tako da će i mnogi građani Srbije verovatno iskoristiti takvu mogućnost. Na šoping u okolnim zemljama će se zbog složene epidemiološke situacije svakako odvažiti manji broj ljudi, ali će zato mnogi kupovati na internetu, privučeni sniženjima najrazličitijih proizvoda.

Kupovina preko interneta je sve zastupljenija, o čemu svedoči i podatak da je broj pošiljaka ove godine veći za 20% u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Oni koji se odluče za takav način kupovine treba da znaju da se za pošiljke čija je vrednost veća od 50 evra, plaćaju i carina i PDV, dok pošiljke čija je vrednost do 50 evra podležu samo naplati PDV-a u iznosu od 20%. Dažbine se obračunavaju po jedinstvenoj carinskoj stopi od 10% na utvrđenu carinsku osnovicu, na šta se obračunava i PDV po stopi od 20 procenata.

Jasminka Vujadinović, šef carinske ispostave Pošta Beograd, govoreći o najvećim izazovima pri carinjenju poštanskih pošiljaka, kazala je da u 90% slučajeva pošiljke kupljene preko interneta pristižu bez prateće fakture, na osnovu koje bi mogla da se ustanovi vrednost robe.

– Zbog toga prilikom kupovine preko interneta treba insistirati da prodavac pošalje fakturu uz pošiljku, jer kada pristigne pošiljka bez pratećeg računa, carinski službenici moraju na drugi način da utvrde vrednost pristigle robe. U praksi se dešava da je roba kupljena na popustima i akcijama koje više ne postoje u trenutku kada ona pristigne na carinjenje, a ukoliko faktura ne pristigne uz pošiljku, postoji mogućnost da osnovica za carinjenje bude viša, jer u datom trenutku nema načina da se zna da li je roba kupljena na popustu ili ne –  objašnjava Vujadinović.

Carinski službenici osim navedene vrednosti (odnosno računa) za utvrđivanje carinske vrednosti, koriste i druge metode, poput upoređivanja vrednosti slične ili istovetne robe.

Pošto se carinjenje vrši tek nakon što pošiljka pristigne u zemlju, što je najčešće trenutak kada su cene roba vraćene na veći iznos, obračun dažbina zaista može biti veći od stvarno plaćene cene ukoliko robu ne prati račun.

– Ako se tako nešto dogodi, savetujemo da građani pre izmirivanja carinskog duga zahtevaju od poštanskog službenika obračun uvoznih dažbina na uvid i na njega, ukoliko imaju primedbi, ulože prigovor – navodi se u saopštenju Uprave carina

Izvor: carina.rs