Uprava carina: Počeli dogovori o realizaciji projekta sa Svetskom bankom

U Upravi carina je 17. septembra 2019. godine održan sastanak sa predstavnicima Svetske banke koja će podržati projekat o unapređenju trgovanja i saobraćaja na zapadnom Balkanu.

Sastanku na kome su razmatrane mogućnosti najefikasnije realizacije pomenutog projekta prisustvovala je Snežana Karanović, pomoćnik ministra finansija, dok je sve prisutne u ime domaćina pozdravio zamenik direktora Uprave carina Veselin Milošević.

Glavne teme bile su usmerene na sam projektni zadatak i predstavljanje sledećih koraka u njegovoj realizaciji, a razmatrane su i ažurirane informacije u vezi sa trenutnim sistemima i potrebama Uprave carina.

– Cilj ovog projekta je olakšanje trgovine i transporta na području zemalja Zapadnog Balkana i EU, zatim uvođenje potpunog elektronskog poslovanja u oblasti koja se odnosi i na carinsko poslovanje, kao i efikasnost u pogledu sigurnosnih kontrola, čime bi se obezbedio veći nivo bezbednosti samog carinskog poslovanja –  istakao je zamenik direktora i dodao da taj projekat treba da podrži napore šest zemalja, odnosno carinskih teritorija Zapadnog Balkana, Albanije, BiH, AP Kosova, Severne Makedonije, Crne Gore i Srbije, za unapređenjem ekonomske saradnje u regionu i sa EU.

Početkom maja potpisan je zajam za Projekat regionalne trgovine i transportnih olakšica u zemljama Zapadnog Balkana gde prva faza tog regionalnog projekta u koju su uključene Srbija, Albanija i Severna Makedonija iznosi 90 mil USD, od čega će Srbiji pripasti 40 mil.

Deo projekta podrazumeva i dizajniranje, razvoj i implementaciju sistema “Јedinstvenog nacionalnog prozora“ (National Single Window) za čije uvođenje je predviđeno 8 miliona dolara.

Uvođenje tog sistema će omogućiti transparentnost, smanjenje troškova transporta, unapređenje koordinacije kako unutar Uprave carina, tako i sa graničnim inspekcijskim službama, što znatno utiče na smanjenje vremena neophodnog za pregled robe –  istakao je zamenik direktora Uprave carina.

Uvođenje “Јedinstvenog nacionalnog prozora“ bi u velikoj meri doprinelo neutralisanju povremenih zastoja do kojih i danas dolazi na graničnim prelazima. Zahvaljujući tom sistemu moguće je sinhronizovati rad svih službi na graničnim prelazima, što je jedan od najznačajnijih preduslova za rešavanje trenutnih izazova i predstavljalo bi značajan podsticaj za razvoj privrede.

Podeli na društvenim mrežama: