Usklađivanje nomenklature Carinske tarife od 1. januara 2021.

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu (CT2021), koja će se primenjivati od 1. januara 2021. 

Prema Zakonu o carinskoj tarifi, Vlada uredbom najkasnije u novembru tekuće godine za narednu godinu usklađuje nomenklaturu Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi.

Uredba pored nomenklature obuhvata i stope, odnosno iznos carine utvrđene ovim zakonom, odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini primenjene na usklađenu nomenklaturu.

Uredbu u usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu možete pogledati na stranici Vlade Srbije, u odeljku dokumenata sa sednice održane 19. novembra. CT2021 će stupiti na snagu osam dana od objave u Službenom glasniku, a njegova primena počinje 1. januara 2021. 

Podeli na društvenim mrežama: