Uvoz iz Rusije u Srbiju – Propisi EU u vezi sa tranzitom ruske robe preko teritorije Unije

Uprava carina Srbije dobila obaveštenje od Ministarstva spoljnih poslova, povodom propisa Evropske unije o tranzitu ruske robe preko teritorije EU, koji su značajni sa aspekta uvoza iz Rusije u Srbiju.

Obaveštenje prenosimo u celosti: 

„Ambasada Republike Srbije u Republici Bugarskoj pribavila je informaciju od Centralnog carinskog direktorata Nacionalne carinske agencije Republike Bugarske u vezi sa uvozom robe poreklom iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju, povodom čega je dana 10.10.2022. godine Uprava carina Republike Srbije putem elektronske pošte obaveštena od strane Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije o sledećem:

Pravni akti EU kojima se uvode sankcije Ruskoj Federaciji su: Uredba Saveta (EU) br. 833/2014 od 31. jula 2014. godine i Odluka Saveta 2014/512/CFSP od 31. jula 2014. godine o merama ograničavanja s obzirom na delovanja Rusije kojima se destabilizuje stanje u Ukrajini.

Mere zabrane trgovinskih aktivnosti iz Uredbe (EU) br. 833/2014 su, kao u većini drugih uredbi a koje se odnose na sankcije, koncipirane vrlo široko kako bi se osigurala zabrana najvećeg obima aktivnosti u vezi sa konkretnim izvozom ili uvozom. Preciznije, prenos robe predstavlja širok pojam koji obuhvata veliki raspon aktivnosti: ne samo sprovođenje carinske kontrole nad robom, već i prevoz robe, uključujući (ali ne u potpunosti) utovar i prekrcavanje. Zabrana prenosa robe se ne odnosi samo na situacije u vezi sa konkretnim uvozom ili izvozom (npr. sa robom koja ulazi u/ napušta carinsko područje EU), već i na situacije kada ta roba ne ulazi u EU, nego se prenosi između Rusije i neke treće zemlje (i obrnuto). U tom slučaju, prevoznicima iz EU se zabranjuje da pružaju usluge prenosa robe, kao što je prethodno navedeno.

Međutim, Unija je posvećena izbegavanju svih mera kojima bi njene sankcije uticale na sigurnost snabdevanja hranom i energijom trećih zemljama širom sveta, naročito onih najnerazvijenijih. U skladu s tim nastojanjem, što je jasno i navedeno u uvodnim izjavama 11 i 12 Uredbe Saveta br. 2022/1269 (jedna od uredbi o izmeni Uredbe (EU) br. 833/2014), prenos određene robe, navedene u Prilozima XXI i XXII, trećim zemljama treba dozvoliti u cilju „borbe protiv nesigurnosti snabdevanja hranom i energijom u celom svetu“ i „kako bi se izbegle negativne posledice koje bi iz toga mogle proizaći“.

Ovo se odnosi na prenos određene robe u treće zemlje, kao i na finansiranje ili finansijsku pomoć u vezi sa takvim prenosom, koji sprovode prevoznici iz EU ili koji se odvija preko područja EU (uključujući i tranzit), kao na primer:

– Osnovne robe iz oznake 44 Kombinovane nomenklature (drvo) kako je navedeno u Prilogu XXI;
– Sva roba navedena u Prilogu XXII (ugalj i povezani proizvodi).

Takođe smo obavešteni da Evropska komisija objavljuje dokumentaciju sa odgovorima na često postavljana pitanja o primeni Uredbe (EU) br. 833/2014, a koja je dostupna na sledećoj internet adresi:

https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en“

Originalno obaveštenje možete pročitati i na zvaničnoj stranici Uprave carina, u sekciji Aktuelna obaveštenja.