Uvoz/izvoz 2022: Rezultati za JANUAR

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za januar 2022. godine iznosi 4.179,2 miliona evra – što je porast od 40,7% u odnosu na isti period prethodne godine, saopštio je Republički zavod za statistiku.

Izvoz robe, izražen u evrima, imao je vrednost od 1.776,6 miliona, što čini rast od 31,0% u odnosu na isti period prethodne godine. Uvoz robe imao je vrednost od 2.402,6 miliona, što je za 48,8% više nego u istom periodu prethodne godine.

Izražen u evrima, deficit iznosi 626 miliona, što je povećanje od 142,7% u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom je 73,9% i veća je od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 84,1%.

Posmatrano regionalno, najveće učešće u izvozu Srbije imao je Region Vojvodine (32,3%); sledi Beogradski region (24,0%), Region Južne i Istočne Srbije (22,8%), Region Šumadije i Zapadne Srbije (20,9%), a oko 0,1% izvoza je nerazvrstano po teritorijama. Ne raspolaže se podacima za Region Kosovo i Metohija.

 • Statistiku spoljne trgovine Srbije u 2021. godini, po mesecima, možete pregledati OVDE.

Najveće učešće u uvozu Srbije imao je Beogradski region (42,6%); slede Region Vojvodine (35,7%), Region Šumadije i Zapadne Srbije (12,5%), Region Južne i Istočne Srbije (8,3%), a oko 0,9% uvoza nije razvrstano po teritorijama.

Izvoz i uvoz po regionima dat je prema sedištu vlasnika robe u momentu prihvatanja carinske deklaracije. To znači da vlasnici robe, po carinskom zakonu, mogu biti proizvođači, korisnici, izvoznici ili uvoznici robe. Ovu činjenicu treba imati u vidu prilikom tumačenja podataka po regionima. Na primer, uvoz nafte i gasa najvećim delom se obuhvata u Regionu Vojvodine i Beogradskom regionu, a to su energenti za ukupnu teritoriju Srbije.

Glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bili su:

Izvoz:

 1. Nemačka
 2. Italija
 3. Bosna i Hercegovina
 4. Mađarska
 5. Ruska Federacija

Uvoz:

 1. Kina
 2. Mađarska
 3. Nemačka
 4. Italija
 5. Turska

Na listi prvih 5 proizvoda u izvozu, prvo mesto zauzima izvoz rude bakra i koncentrata (127 mil. dolara); drugo mesto pripada izvozu setova provodnika za avione, vozila i brodove (123 mil. dolara); na trećem mestu je izvoz novih spoljnih guma za automobile, sa 62 mil. dolara; sledi izvoz toplo valjanih proizvoda od gvožđa i čelika (kotur.), sa 55 mil. dolara; poslednje mesto pripada izvozu rafinisanog bakra sa 40 mil. dolara.

Lista prvih 5 proizvoda u uvozu pokazuje da je prirodni gas (262 mil. dolara) naš prvi uvozni proizvod; drugi po značaju je uvoz lekova za maloprodaju (115 mil. dolara); na trećem mestu liste je uvoz sirove nafte (98 mil. dolara); sledi uvoz električne energije (50 mil. dolara); poslednje mesto zauzima uvoz gasnih ulja sa 40 mil. dolara.

Kompletan izveštaj o spoljnotrgovinskoj razmeni u januaru 2022, dostupan je na sajtu Republičkog zavoda za statistiku. Takođe, na stranici RZS možete pogledati i više detalja o trgovini u januaru 2022.