VAŽNO: Režim rada carine za uskršnje praznike

Uprava carine objavila je režim rada za predstojeće uskršnje praznike. Tokom praznika, od 14. do 17. aprila, za putnički promet će raditi uobičajeno dok će za teretni imati organizovati aktivna i pasivna dežurstva.

Carinarnica Beograd: Granični prelaz Aerodrom Nikola Tesla će raditi 24 časa. Aktivno dežurstvo od 08-20 časova će biti organizovano na CI Beograd, Terminal Beograd, Beogradski sajam, Železnička stanica Beograd, Skladišta, Aerodrom Beograd, Luka Beograd, Makiš, Pošta i CI Pančevo. CI za poslove carinskog nadzora će aktivno dežurati 14.15. i 17.04, CI DHL će aktivno dežurati 14. i 17.04. a u subotu 15.04. aprila ova ispostava neće raditi. CR Savsko pristanište će aktivno dežurati tokom svih prazničnih dana uključujući i 16.04, dok CI Pošta neće raditi tokom praznika.

Carinarnica Dimitrovgrad: CI Gradina radi 24 časa, dok će se na Terminalu Gradina carinski nadzor obavljati 24 časa, a carinjenje robe od 08-20 časova. CI Slobodna zona Pirot radiće od 08-20 časova, a CI Železnička stanica Dimitrovgrad radi 24 časa za carinski nadzor, dok će za carinjenje robe biti organizovano pasivno dežurstvo. Pasivno dežurstvo će biti organizovano i u CR Pirot i Referatu za carinsko-upravni i prekršajni postupak.

Carinarnica Subotica: Granične ispostave carinarnice Subotica će raditi u redovnom 24 -časovnom režimu. Aktivno dežurstvo od 08-20 časova biće organizovano na CI Javna Skladišta. Pasivno dežurstvo biće organizovano na CI Senta, CI Slobodna zona Subotica i na CI Železnička stanica.

Carinarnica Vršac: Granične ispostave carinarnice Vršac, Vatin i Kaluđerovo radiće 24 sata. Na CI Železnička stanica Vršac robno carinjenje radiće od 08 -20 časova, a nadzor 24 časa. A na CI Hemofarm biće organizovano pasivno dežurstvo od 08-20 časova.

Carinarnica Zrenjanin: CI Zrenjanin će 14. i 17.04. 2017. godine uobičajeno raditi, dok je 15.04 neradni dan. CI Kikinda 14. i 17.04. neće raditi, dok će se 15.04. raditi samo postupak izvoza. CR Slobodna zona Zrenjanin neće raditi tokom svih dana praznika.

Foto: carina.rs
Foto: carina.rs

Carinarnica Užice: Sve granične ispostave carinarnice Užice radiće u 24-časovnom režimu, dok će pasivno dežurstvo biti organizovano na CI Užice, CR Požega i CR Slobodna zona Užice.

Carinarnica Niš: Na CI Terminal Preševo – Zavarivač biće o rganizovano aktivno dežurstvo od 10 – 18 časova , a na CI Aerodrom Niš, Železnička stanica Niš, Prokuplje, Leskovac i Vranje biće org a nizovano pasivno dežurstvo 14. i 17.04. dok će 15.04 . na ovim ispostavama biti organizovan o aktivno dežurstvo. Na CI Knjaževac sva tri praznična dana će organizovati pasivno dežurstvo.

Carinarnica Sombor: Granični prelazi Bački Breg, Bogojevo i Bezdan radiće uobičajeno 24 časa, dok će na CR Sombor i Apatin biti organizovano pasivno dežurstvo.

Carinarnica Novi Sad: Na svim garničnim prelazima će biti organizovano aktivno dežurstvo (Batrovci, Šid, Železnička Stanica Šid, Most Bačka Palanka, Ljuba, Neštin i Sot), dok će na robnim ispostavama (CI Ranžirna železnička stanica Novi Sad, Luka i skladišt a Novi Sad, Bačka Planka, CI za poslove carinskog nadzora Novi Sad, Želaznička stanica Šid, CR Bečej, Vrbas) biti organizovano pasivno dežurstvo .

Carinarnica Kruševac: CI Kruševac će 1504. raditi redovno od 08 – 20 časova, dok će 17.04 organizovati pasivno d ežurstvo. CR Paraćin će 14. i 17.04. organizovati aktivno dežurstvo, dok će u CR Trstenik bi ti organizovano pasivno dežurstvo.

Carinarnica Kragujevac: U carinarnici Kragujevac će na svim carinskim ispostavama biti organizovano pasivno dežurstvo . Na vidnom mestu će biti istaknuti kontakt telefoni na koje će privredni subjekti moći da se obrate u slučaju opravdane potrebe za radom carinskih ograna tokom prazničn ih dana.

Carinarnica Kladovo: Na graničnim prelazima carinarnice Kladovo (Đerdap 1 i 2, Mokranje, Vrška Čuka, Veliko Gradište i Prahovo) radiće se uobičajeno 24 časa, dok će na robnim ispostavama i referatima (CI Veliko Gradište, Đerdap 1 i Prahovo, kao i CR Zaječar , Bor i M ajdanpek) biti organizovano pasivno dežurstvo.

Carinarnica Kraljevo: CI Čačak ra diće redovno 15.04 od 08 – 16 časova. A ktivno dežurstvo će biti organizovano 15.04. na CI Kraljevo, Gornji Milanovac i Novi Pazar, dok će 17.04 aktivno dežurati i CI Čačak. Pasivno dežurstvo će biti organizovano 17.04 . na CI Novi Pazar.

Carinarnica Šabac: Na graničnim ispostavama carinarnice Šabac radiće se 24 sata, dok će na CI Sremska Mitrovica, Valjevo, Šabac i Trbušnica biti organizovano pasivno dežurstvo , a u CR Slobodna zona Šabac 14.04. 2017. godine će biti organizovano aktivno dežurstvo.

Carinarnica Priština: Na svim carinski punktovima carinarnice Priština radi se u uobičajenom režimu – CP Merdare, Depce, Končulj – 24 časa a na CP Mutivode od 08 – 20 časova.