VAŽNO: Režim rada carinske službe tokom državnog praznika

Dan primirja u Prvom svetskom ratu je državni praznik u Republici Srbiji i obeležava se 11. novembra, kao dan kada su 1918. godine sile Antante u železničkom vagonu u Kompijenu potpisale primirje sa Nemačkom i time okončale Prvi svetski rat.

Svi granični prelazi i ispostave za putnički promet radiće uobičajeno, u 24-časovnom režimu, ili od 7-19 časova, a što se robnih ispostava i referata tiče, organizovana su aktivna i pasivna dežurstva, kako ne bi došlo do zastoja i problema u funkcionisanju.

Toga dana carinarnice na robnim carinskim ispostavama i referatima organizovaće aktivna i pasivna dežurstva.

Carinarnica Beograd:

Granični prelaz Aerodrom Nikola Tesla i CR Savsko pristanište će raditi uobičajeno 24 časa. Aktivno dežurstvo će biti organizovano na robnim ispostavama Luka Beograd, Terminal Beograd, Aerodrom Beograd, Makiš, Ostružnica, Beogradski sajam, CI za poslove carinskog nadzora, Skladišta, Pančevo CR Luka i rečno pristanište Pančevo. Pasivno dežurstvo će biti organizovano na CI Beograd za fizička lica i na CI DHL, dok CI Pošta Beograd na dan praznika neće raditi, s obzirom da neće raditi ni JP Pošta Srbije.

Carinarnica Dimitrovgrad:

CI Gradina radi 24 časa, dok će se na Terminalu Gradina carinski nadzor obavljati 24 časa, a carinjenje robe od 08-20 časova. CI Slobodna zona Pirot radiće kao i obično od 08-20 časova, a CI Železnička stanica Dimitrovgrad radiće 24 časa za carinski nadzor, dok će za carinjenje robe biti organizovano pasivno dežurstvo. Pasivno dežurstvo će biti organizovano i u CR Pirot, kako za carinski nadzor, tako i za carinjenje robe.

Carinarnica Subotica:

Granične ispostave carinarnice Subotica će raditi u redovnom 24-časovnom režimu. Aktivno dežurstvo od 8-20 časova biće organizovano na CI Javna Skladišta, dok će pasivno dežurstvo od 8-20 časova biti organizovano na CI Senta, CI Železnička stanica i CI Slobodna zona Subotica.

Carinarnica Vršac:

Granične ispostave carinarnice Vršac, Vatin i Kaluđerovo radiće 24 sata. Na CI Železnička stanica Vršac robno carinjenje radiće od 08-20 časova, a nadzor 24 časa. Na CI Hemofarm biće organizovano pasivno dežurstvo od 08-20 časova i za nadzor i za carinjenje.

Carinarnica Zrenjanin:

CI Zrenjanin organizovaće aktivno dežurstvo od 8-20 časova. U CR Slobodna zona Zrenjanin će biti organizovano 24-časovno pasivno dežurstvo. CI Kikinda će se raditi uobičajeno od 8 do 20 časova. GP Železnička stanica radiće na praznik od 8 do 20 časova, a za kontrolu prometa na međunarodnom železničkom prelazu od 20 časova pa do 08 časova narednog dana će biti organizovano pasivno dežurstvo.

Carinarnica Užice:

Sve granične ispostave carinarnice Užice radiće u 24-časovnom režimu, dok će pasivno dežurstvo biti organizovano na CI Užice, Prijepolje, CR Požega, Slobodna zona Užice i Slobodna zona Priboj.

Carinarnica Niš:

Na CI Leskovac i Vranje biće organizovano aktivno dežurstvo, dok će na CI Terminal Niš, Železnička stanica Niš, Prokuplje, CR Duvanska Niš i CR Knjaževac biti organizovano pasivno dežurstvo. CI Pošta Niš u dogovoru sa JP Pošta Srbije neće raditi tokom praznika.

Carinarnica Sombor:

Granični prelazi Bački Breg, Bogojevo, Bezdan, Bezdan-Mohač i Rastina radiće uobičajeno, dok će na CR Sombor i Apatin biti organizovano pasivno dežurstvo.

Carinarnica Novi Sad:

Svi granični prelazi Carinarnice Novi Sad radiće uobičajeno. Na robnim ispostavama Batrovci, Šid, Železnička Stanica Šid, Most Bačka Palanka, Ljuba, Neštin, Sot i Ranžirna stanica biće organizovano aktivno dežurstvo. Na CI Luka i skladišta Novi Sad, CI Bačka Palanka, CI za poslove carinskog nadzora Novi Sad, CR Slobodna zona Novi Sad, CR Vrbas i CR Bečej biće organizovano pasivno dežurstvo za slučaj prispeća živih životinja i lako kvarljive robe, a o izmenjenom režimu rada će svi učesnici u postupku biti blagovremeno obavešteni.

Carinarnica Kruševac:

Na CI Kruševac će biti organizovano aktivno dežurstvo, dok ostale ispostave carinarnica Kruševac – CR Paraćin, CR Trstenik i CR Slobodna zona Kruševac neće raditi.

Carinarnica Kragujevac:

U svim robnim ispostavama carinarnice Kragujevac će biti organizovano pasivno dežurstvo. Na vidnom mestu će biti istaknuti kontakt telefoni na koje će privredni subjekti moći da se obrate u slučaju opravdane potrebe za radom carinskih ograna tokom praznika.

Carinarnica Kladovo:

Na graničnim prelazima carinarnice Kladovo (Đerdap 1 i 2, Mokranje, Vrška Čuka, Veliko Gradište i Prahovo) radiće se uobičajeno 24 časa, dok će na robnim ispostavama i referatima (CI Veliko Gradište, Đerdap 1 i Prahovo, kao i CR Zaječar Bor i Majdanpek) biti organizovano pasivno dežurstvo.

Carinarnica Kraljevo:

U CI Čačak će na dan praznika biti organizovano aktivno dežurstvo od 8 do 20 časova. Pasivno dežurstvo od 9-17 časova biće organizovano na CI Kraljevo, kao i na CR Gornji Milanovac u vremenu od 9-12 časova. CI Novi Pazar, CR Raška i CR Tutin neće raditi na dan praznika.

Carinarnica Šabac:

Na graničnim ispostavama carinarnice Šabac radiće se 24 sata. Na CI Šabac će biti organizovano aktivno dežurstvo dok će robne ispostave i referati Valjevo, Sremska Mitrovica, Trbušnica i Slobodna zona Šabac organizovati pasivna dežurstva.

Carinarnica Priština:

Na svim carinski punktovima carinarnice Priština radi se u uobičajenom režimu – CP Merdare i Končulj – 24 časa, a na CP Depce i Mutivode od 08-20 časova.

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.