Vlada usvojila strateške planove razvoja carinske službe

Vlada Srbije usvojila je dva nova strateška dokumenta – Poslovni plan za unapređenje organizacije i rada carinske službe Ministarstva finansija i Plan rada za razvoj i korišćenje elektronskih sistema carinske službe Ministarstva finansija od 2020-2024. godine.

Oba dokumenta doneta su uskladu sa preporukama Evropske komisije, navode iz Uprave carina.

Planom razvoja carinske službe predviđeni su strateški ciljevi iz sledećih oblasti:

– Efikasna naplata prihoda

– Efektivni carinski postupci i kontrole

– EU integracije i unapređenje međunarodne saradnje

– Razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija

– Strateško upravljanje, modernizacija i reforme

– Upravljanje ljudskim resursima i razvoj

– Poboljšanje uslova rada

Kao najznačajniji segmenti prepoznaju se digitalizacija i razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija.

Uprava carina u prethodnom periodu zabeležila je značajne rezultate u usklađivanju zakonodavstva Srbije sa evropskim zakonodavstvom. U junu 2019. stupio je na snagu novi Carinski zakon sa svim pratećim podzakonskim propisima, čije su odredbe u najvećoj mogućoj meri usaglašene sa Carinskim zakonom Evropske unije (UCC).

Osim toga, sprovedene su mnogobrojne aktivnosti povezane sa IPA projektima, u cilju modernizacije rada Uprave carina.

U prethodnom periodu uspostavljena je i saradnja sa Nemačkom agencijom za međunarodnu saradnju (GIZ) u realizaciji mnogobrojnih projekata u specifičnoj oblasti rada carinske službe (aplikacije za sprovođenje carinskih postupaka sa ekspresnim pošiljkama, IT aplikacija za poreklo robe itd), podsećaju iz Uprave carina.

Strateške planove razvoja Vlada Srbije usvojila je na sednici 6. februara 2020.

Pogledajte kompletan Poslovni plan za unapređenje organizacije i rada carinske službe i Plan rada za razvoj i korišćenje elektronskih sistema carinske službe od 2020-2024. godine.

 

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.