VODEĆI trgovinski partneri: šta Srbija izvozi u Nemačku, Rumuniju, Mađarsku…

Smanjena spoljna tražnja i uvođenje vanrednog stanja zbog korona virusa u velikoj meri su se odrazili na kretanje roba i usluga tokom 2020. Oporavak spoljno-trgovinske robne razmene Srbije od šoka usled zaključavanja ekonomije kreće da se registruje od septembra, te je krajnji rezultat prethodne godine ipak bio „u granicama“ – ukupan obim robne razmene Srbije bio je manji za 3,4% u odnosu na 2019: izvoz je pao 2,7, a uvoz 3,8 procenata.

U 2021. godini beleži se rast iz meseca u mesec (ne zaboravljajući „lošu bazu za poređenje“, odnosno slabije rezultate iz lanjskog perioda), te je tako u prvih pet meseci ove godine ukupno izvezeno robe u vrednosti od 8,3 milijardi evra, a uvezeno 10,6 milijardi evra (međugodišnji rast od 28,3% i 18,3%, respektivno).

Ukoliko se posmatra samo maj 2021. godine, spoljnotrgovinska robna razmena je međugodišnje uvećana za 44,9% i iznosila je 3,9 milijardi evra, usled rasta izvoza od 40,7% i uvoza od 48,2%.

Koje delatnosti su uticale na rezultat? 

Rast izvoza prerađivačke industrije u maju je iznosio 40,9%, a u okviru nje najznačajniji doprinos zabeležen je kod automobilske industrije, proizvodnje osnovnih metala i električne opreme, čiji je izvoz povećan u odnosu na isti mesec prethodne godine za 87,9, 58,7 i 49,5 miliona evra, respektivno.

Istovremeno, rast uvoza u najvećoj meri opredeljen je većim uvozom reprodukcionih dobara (58,3% u odnosu na prethodnu godinu) i opreme (64,9%), a pozitivno se odrazio i veći uvoz potrošnih dobara za 86 miliona evra.

U periodu januar–maj 2021. godine, rast izvoza zabeležen je u svim proizvodnim sektorima. Izvoz prerađivačke industrije bio je veći za 1,6 milijardi evra, u odnosu na isti period prethodne godine. Najveća povećanja registrovana su kod izvoza električne opreme (54,1%), motornih vozila (42,8%) i gumarske industrije (30,8%), dok su istovremeno zabeležene i visoke stope rasta izvoza osnovnih metala (29,5%) i hemijske industrije (36,2%). Na rast izvoza pozitivno se odrazio i viši izvoz poljoprivrede i rudarstva.

U prvih pet meseci 2021. godine, rast uvoza zabeležen je kod svih grupa proizvoda. Više od polovine rasta uvoza opredeljena je višim uvozom repromaterijala usled povećane aktivnosti privrede, ali i veće cene nafte, dok je kod potrošne robe i opreme zabeležen rast od 12,7% i 14,3%.

Vodeće zemlje-partneri Srbije u 2021. godini 

Posmatrano po državama, najznačajniji spoljnotrgovinski partneri Srbije u prvih 5 meseci 2021. godine su Nemačka, Italija, Kina, Rumunija, Mađarska i BiH. U tabeli pogledajte njihovo procentualno učešće, kao i proizvode koje uvozimo, odnosno izvozimo u ove zemlje.

Izvor: Ministarstvo finansija, Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

NEMAČKA: najznačajniji izvozni proizvodi Srbije u Nemačku su oprema za distribuciju električne energije; rotacione električne mašine; voće pripremljeno i proizvodi; delovi i pribor za motorna vozila; najznačajniji uvozni proizvodi su bakar, lekovi, putnički automobili, električni aparati za strujna kola.

ITALIJA: najznačajniji izvozni proizvodi Srbije u Italiju su putnički automobili, obuća, odeća, kukuruz u zrnu; najznačajniji uvozni proizvodi su delovi i pribor za motorna vozila, bakar, koža, proizvodi od plastike.

KINA: najznačajniji izvozni proizvodi Srbije u Kinu su bakar, rude bakra i koncentrati, drvo (prosto obrađeno), drvo (neobrađeno i grubo obrađeno); najznačajniji uvozni proizvodi su telekomunikacina oprema, medicinski i farmaceutski proizvodi, mašine za AOP i jedinice, elektromašine i aparati.

RUMUNIJA: najznačajniji izvozni proizvodi Srbije u Rumuniju su kukuruz u zrnu, pšenica i napolica, oprema za distribuciju električne energije, proizvodi od kože i veštačke kože; najznačajniji uvozni proizvodi su ulja od nafte i minerala; rude bakra i koncentrati; furnir i ostalo obrađeno drvo, valjani proizvodi, neplatirani.

MAĐARSKA: najznačajniji izvozni proizvodi Srbije u Mađarsku su oprema za distribuciju električne energije, termojonske elektronske cevi, cevi i creva od plastičnih masa, klipni motori SUS; najznačajniji uvozni proizvodi su ulja od nafte i minerala, lekovi, oprema za distribuciju električne energije, gas.

BOSNA I HERCEGOVINA: najznačajniji izvozni proizvodi Srbije i BiH su ulja od nafte i minerala, obuća, valjani proizvodi neplatirani, proizvodi od žitarica, brašna i skroba; najznačajniji uvozni proizvodi su šipke, profili i fazonski čelik, koks/polukoks/retorni ugalj, drvo prosto obrađeno, konstrukcije i delovi.

Najznačajniji izvozni proizvodi Srbije u periodu januar-maj 2021. (ukupno)

  • Električne mašine, aparati i uređaji 13,2% (1.086,4 miliona evra)
  • Žitarice i proizodi na bazi žita 5,6% (460,6 miliona evra)
  • Pogonske mašine i uređaji 5,0% (413,1 miliona evra)
  • Povrće i voće (356,9 miliona evra)
  • Proizvodi od kaučuka 4,3% (353,7 miliona evra)

Najznačajniji uvozni proizvodi Srbije u periodu januar-maj 2021. godine (ukupno) 

Električne mašine, aparati i uređaji 7,4% (778,9 miliona evra), drumska vozila 4,8% (511,2 miliona evra), industrijske mašine za opštu upotrebu 4,5% (472,5 miliona evra), medicinski i farmaceutski proizvodi 4,7% (497,4 miliona evra), nafta, naftni derivati i srodni proizvodi 4,3% (450,3 miliona evra).

Izvor: Tekuća makroekonomska kretanja, Ministarstvo finansija Republike Srbije