VODEĆI trgovinski partneri u 2021: Ovo Srbija najviše izvozi u Nemačku, Kinu, Rusiju…

Smanjena spoljna tražnja i uvođenje vanrednog stanja u velikoj meri su se odrazili na kretanje roba i usluga tokom 2020. Oporavak spoljno-trgovinske robne razmene Srbije od šoka usled zaključavanja ekonomije kreće da se registruje od septembra, te je krajnji rezultat prethodne godine ipak bio „u granicama“ – ukupan obim robne razmene Srbije bio je manji za 3,4% u odnosu na 2019: izvoz je pao 2,7, a uvoz 3,8 procenata.

U 2021. godini beleži se rast iz meseca u mesec (ne zaboravljajući „lošu bazu za poređenje“, odnosno slabije rezultate iz lanjskog perioda), te je tako u prvih jedanaest meseci ove godine ukupno izvezeno robe u vrednosti od 19,6 milijardi evra, a uvezeno 25,7 milijardi evra (međugodišnji rast od 26,8% i 23,4%, respektivno).

Ukoliko se posmatra samo novembar 2021. godine, spoljnotrgovinska robna razmena je međugodišnje uvećana za 23,6% i iznosila je 4,7 milijarde evra, usled rasta izvoza od 24,9% i uvoza od 22,6%.

Koje delatnosti su uticale na rezultat?

Rast izvoza prerađivačke industrije u novembru iznosio je 24,3%, a u okviru nje najznačajniji doprinos zabeležen je kod metalske, prehrambene i gumarske industrije (povećanje za 96,2, 72,7 i 37,5 mil evra, respektivno). Pored toga, nastavljen je i snažan rast izvoza rudarskog sektora, gde je ostvareno povećanje od 82,5 miliona evra.

Istovremeno, vrednost uvoza je iznosila 2,7 milijarde evra. Uvozna aktivnost vođena je većim uvozom reprodukcionih dobara (rast od 37,3%), uz nastavak rasta uvoza potrošne robe (3,1%) i opreme (0,5%).

U periodu januar-novembar 2021. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, izvoz je uvećan za 4,1 mlrd evra, pri čemu je izvoz prerađivačke industrije povećan za 3,4 mlrd evra. Najveći rast izvozne aktivnosti zabeležen je u metalskoj (60,1%), elektronskoj (27,6%) i prehrambenoj industriji (25,5%), a nastavljeni su pozitivni trendovi i kod hemijske (43,5%) i automobilske industrije (20,6%).

Posebno je vredan pažnje sektor rudarstva, koji je zabeležio rekordan izvoz u vrednosti od 658 miliona evra.

U prvih jedanaest meseci 2021 godine, rast uvoza zabeležen je kod 22 od 23 grupe proizvoda. Nešto više od dve trećine rasta uvoza opredeljeno je višim uvozom repromaterijala, usled povećane aktivnosti privrede, ali i većih cena energenata. Istovremeno, uvoz potrošne robe i opreme zabeležio je rast od 9,4% i 12,9%, respektivno.

Vodeće zemlje-partneri Srbije u 2021. godini

Posmatrano po državama, najznačajniji spoljnotrgovinski partneri Srbije u periodu januar-novembar 2021. godine su Nemačka, Kina, Italija, Ruska Federacija, BiH i Mađarska. U tabeli pogledajte njihovo procentualno učešće, kao i proizvode koje uvozimo, odnosno izvozimo u ove zemlje.

Izvor: Ministarstvo finansija, Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

NEMAČKA: najznačajniji izvozni proizvodi Srbije u Nemačku su oprema za distribuciju električne energije; rotacione električne mašine; voće pripremljeno i proizvodi; šinska vozila i oprema; najznačajniji uvozni proizvodi su bakar, putnički automobili, lekovi, električni aparati za strujna kola.

KINA: najznačajniji izvozni proizvodi Srbije u Kinu su bakar, rude bakra i koncentrati, drvo (prosto obrađeno), drvo (neobrađeno i grubo obrađeno); najznačajniji uvozni proizvodi su telekomunikacina oprema, mašine za AOP i jedinice, električne mašine i aparati, električni aparati za strujna kola.

ITALIJA: najznačajniji izvozni proizvodi Srbije u Italiju su putnički automobili, obuća, kukuruz u zrnu, valjani proizvodi, neplatirani; najznačajniji uvozni proizvodi su bakar, delovi i pribor za motorna vozila, koža, proizvodi od plastike.

RUSKA FEDERACIJA: najznačajniji izvozni proizvodi Srbije u Rusiju su voće sveže ili suvo, gume za automobile, lekovi, pribor za odeću od tekstila; najznačajniji uvozni proizvodi su gas prirodni, tečni ili ne; nafta i mineralna ulja (sirovi), đubriva (sem sirovih), duvan prerađen.

BOSNA I HERCEGOVINA: najznačajniji izvozni proizvodi Srbije u BiH su ulja od nafte i minerala, valjani proizvodi, neplatirani; proizvodi od žitarica, brašna, skroba; šipke, profili, fazonski čelik; najznačajniji uvozni proizvodi su koks/polukoks/retorni ugalj, šipke, profili i fazonski čelik, drvo prosto obrađeno, konstrukcije i delovi.

MAĐARSKA: najznačajniji izvozni proizvodi Srbije u Mađarsku su oprema za distribuciju električne energije, termojonske elektronske cevi, valjani proizvodi, neplatirani; cevi i creva od plastičnih masa; najznačajniji uvozni proizvodi su ulja od nafte i minerala, lekovi, oprema za distribuciju električne energije, električna energija.

Najznačajniji izvozni proizvodi Srbije u periodu januar-novembar 2021. (ukupno)

  • Električne mašine, aparati i uređaji 12,2% (2.391,9 miliona evra)
  • Povrće i voće, 5% (981,7 miliona evra)
  • Žitarice i proizodi na bazi žita 4,5% (887,5 miliona evra)
  • Gvožđe i čelik 4,8% (944,8 miliona evra)
  • Pogonske mašine i uređaji 4,4% (866,7 miliona evra)

Najznačajniji uvozni proizvodi Srbije u periodu januar-novembar 2021. godine (ukupno) 

  • Električne mašine, aparati i uređaji 7,2% (1.852,3 miliona evra)
  • Nafta, naftni derivati i srodni proizvodi 5,8% (1.478,5 miliona evra)
  • Drumska vozila 4,7% (1.207,4 miliona evra)
  • Medicinski i farmaceutski proizvodi 4,6% (1.170,5 miliona evra)
  • Industrijske mašine za opštu upotrebu 4,3% (1.096,8 miliona evra)

Izvor: Tekuća makroekonomska kretanja, Ministarstvo finansija Republike Srbije