Zbog paleta ostao bez KIVIJA na Šamcu

Federalna fitosanitarna inspekcija na graničnom prelazu Domaljevac-Šamac zabranila je prošle nedelje uvoz pošiljke kivija neto težine 7,5 tona i poreklom iz Italije, zbog neispunjavanja fitosanitarnih uslova za uvoz.

Naime, u utorak (23. maja), u postupku fitosanitarnog pregleda pošiljki koje sadrže drveni materijal za pakovanje u međunarodnom prometu, utvrđeno je da drvene palete za pakovanje nisu tretirane i označene u skladu s važećim zakonskim propisima, odnosno da nisu sprovedene propisane mere s ciljem uništenja štetnih mikroorganizama.

Shodno tome, a u skladu sa Zakonom o zaštiti zdravlja bilja (Službeni glasnik BiH, broj 23/03), Pravilnikom o fitosanitarnim zahtevima za drveni materijal za pakovanje u međunarodnom prometu (Službeni glasnik BiH, broj: 60/12), te Zakonom o inspekcijama FBiH (Službene novine FBiH, broj 73/14 i 19/2017 – odluka US), uvoz kontrolisane pošiljke ukupne težine 7,5 tona je zabranjen, te je naloženo njeno vraćanje pošiljaocu, odnosno uništavanje na propisan način u slučaju da povrat nije moguć, navodi se u saopštenju Federalne uprave za inspekcijske poslove.