Saobraćajni fakultet Beograd pomaže unapređenje bezbednosti saobraćaja u Crnoj Gori

Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu i Ministarstvo kapitalnih investicija Crne Gore u narednom periodu zajednički će raditi na projektima iz oblasti

Read more

Transport ADR ROBE: Produžena važnost sertfikata za vozače i savetnike

Republika Srbija potpisala je 17. decembra multilateralni sporazum M330, o produženju važnosti sertifikata za vozače koji vrše transport ADR robe

Read more

Transport ADR ROBE: Produženje važnosti sertifikata za vozače i savetnike

Na predlog Irske od 23. oktobra 2020. godine sačinjen je sporazum o mogućnosti produženja važnosti sertifikata za vozaće koji vrše

Read more

Privremene izmene odredbi o TRANSPORTU OPASNE ROBE

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je obaveštenje o izmenama u oblasti transporta opasne robe u uslovima pandemije covid-19, kojima

Read more

Seminar „Uprаvlјаnjе u оblаsti bеzbеdnоsti i sigurnоsti u trаnspоrtu i lоgistici“ 22. decembra

Privredna komora Srbije (PKS) kао kооrdinаtоr nа rаdnоm pаkеtu 5, prојеktа SEA-WAY-FREIGHT (EASYCONNECTING), kојi sе bаve unаprеđеnjеm kоmpеtеnciја i izgrаdnjоm

Read more