Digitalizacija, informisanje, saradnja: covid-19 i železnička industrija

Iako se železnička industrija, u poređenju sa konkurentima, relativno dobro drži tokom pandemije, kriza koju je prouzrokovao covid-19 nije zaobišla

Read more

Evropski klasteri pokrenuli platformu za umrežavanje železničke industrije

Kao odgovor na okolnosti prouzrokovane korona virusom, klasteri okupljeni u Evropskoj asocijaciji železničkih klastera ERCI, ujedinili su svoje resurse i

Read more

Evropski železnički klasteri razvijaju online platformu za bolju saradnju kompanija

Klaster železnica jugoistočne Evrope (RCSEE) u saradnji sa drugim partnerima iz Evropske asocijacije železničkih klastera (ERCI) pokrenuo je inicijativu za

Read more