Podnošenje zahteva za izdavanje sertifikata i kartica i u Novom Sadu i Nišu

Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, otpočela je proces sertifikacije profesionalnih vozača krajem januara 2019. godine, u okviru kog je

Read more

Počelo je izdavanje sertifikata i kvalifikacionih kartica za profesionalne vozače

Zahtev za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača podnosi vozač lično, u jednoj od ovlašćenih Auto moto

Read more

Obaveštenje o podnošenju zahteva za izdavanje setrifikata i kartice vozača

Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, u okviru poslova poverenih Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima 31. januara 2019. godine

Read more

Licence za profesionalne vozače – Nova uredba stiže krajem godine

Do kraja godine očekuje se usvajanje podzakonskih akata koji će omogućiti punu primenu članova Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima,

Read more