Nove izmene Pravilnika o tehničkim i tehničko-eksploatacionim uslovima za teretna vozila

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je donelo izmene i dopune Pravilnika o tehničkim i tehničko-eksploatacionim uslovima koje mora ispunjavati teretno

Read more

Izmene Pravilnika o tehničkim i tehničko-eksploatacionim uslovima za teretna vozila

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim i tehničko-eksploatacionim uslovima koje moraju

Read more

Novi obrasci CEMT sertifikata od 1. januara 2022.

Grupa za drumski transport Međunarodnog transportnog foruma (International Transport Forum) je na sastanku održanom 30. septembra 2021. godine odobrila nove

Read more

Usvojena Uredba o merama u DRUMSKOM saobraćaju tokom VANREDNOG stanja

Vlada Srbije donela je juče Uredbu o merama u drumskom saobraćaju koja će se primenjivati tokom i neposredno nakon vanrednog

Read more