Agencija za upravljanje lukama – pet godina rada

Agencija za upravljanje lukama obeležila je pet godina postojanja. Reforma lučke oblasti počela je 2010, usvajanjem Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, te je Vlada Srbije osnovala Agenciju 2013. godine, kako bi se uspostavilo efikasno funkcionisanje vodnog saobraćaja i uredio lučki sektor.

– Početak rada obeležili su mnogobrojni izazovi. Luke, privredni pokretač svake zemlje, bile su potpuno zapostavljene. Jasna slika o prometu robe na srpskim rekama nije postojala, dok se o putničkom saobraćaju malo vodilo računa. Nakon donošenja izmena Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama počelo je rešavanje pravnog statusa luka, a ova oblast krenula je u pravcu evropskih i svetskih trendova  – navela je ta agencija.

Kako je saopšteno, prvih pet godina poslovanja Agencije donele su značajne rezultate. Do sada je proglašeno ukupno 17 lučkih i pristanišnih područja. Proglašeno je šest putničkih pristaništa, a pristaništa u Smederevu i Kladovu dobila su svoje prve operatere, čime će se znatno povećati broj pristajanja kruzera i turista, a Srbija će postati jedna od nezaobilaznih destinacija na Dunavu. Uporedo sa privlačenjem stranih turista, prioritet Agencije je afirmacija i razvoj domaćeg, linijskog saobraćaja.

– Sistem naplate lučkih i pristanišnih naknada, uspostavljen 2015. godine, omogućio je po prvi put relevantnu evidenciju o količinama pretovara robe i obimu putničkog saobraćaja. Danas, na osnovu te evidencije, može se govoriti o rekordnih 10,5 miliona tona pretovarene robe, gotovo 1.000 pristajanja putničkih brodova i 70% pretovara koji se odvija u lučkim područjima. Odgovornim i transparentnim poslovanjem, dve godine zaredom, ostvaren je suficit prihoda, koji je uplaćen u budžet Republike Srbije – navodi Agencija.

Na polju međunarodne saradnje Agencija se pokazala kao uspešan partner. Pored učešća na dva važna evropska projekta, rad Agencije predstavljen je i u Koreji, Singapuru, Nigeriji i Irskoj. Uspostavljena je saradnja sa institucijama kao što su UNDP, UNCTAD, EMSA, KOTRA.