Blagi pad u vodnom transportu – Na rekama u Srbiji pretovareno pola miliona tona manje

Agencija za upravljanje lukama zabeležila je u 2021. godini 15,95 miliona tona pretovarenog tereta na rekama u Srbiji. U odnosu na 2020. godinu, u kojoj je pretovareno 16,47 miliona tona, u toku 2021. godine pretovareno je oko 3,2% manje robe, odnosno oko pola miliona tona manje.

Najčešće pretovarena vrsta tereta jesu šljunak, pesak i kameni agregati, koji čine 30,9 odsto pretovara. Nafta i naftni derivati su na drugom mestu sa učešćem od 15%, a žitarice na trećem, sa 13,4%. Na četvrtom mestu je ugalj, sa ukupnim učešćem u pretovaru sa 13,1%, dok su rude na petom mestu, uz procenat od 10,4 odsto, navodi AUL u aprilskom biltenu.

Rezultati teretnog saobraćaja u proteklih 5 godina (u milionima tona) 

2017/ 11,071 
2018/
12,324
2019/
15,210   
2020/
16,474
2021/
15,945