Brodovlasnici svake godine „daju“ milione dolara hakerima

„The Great Disconnect“ simboličan je naziv novog izveštaja o sajber kriminalu, u okviru kog je objavljeno da uspešni sajber napadi u pomorskoj industriji brodovlasnike u proseku koštaju više od 3 miliona dolara.

Izveštaj, koji su izradile kompanija za pomorsku sajber bezbednost CyberOwl, agencija za pomorske inovacije Thetius i advokatska firma HFW, pokazuje da je 44% anketiranih stručnjaka potvrdilo da je njihova organizacija bila predmet sajber napada u poslednje tri godine. Od toga, 3% je rezultiralo otkupom, sa prosečnom cenom od 3,1 milion dolara.

Istraživanje pokazuje i da je upravljanje sajber rizicima značajno zanemareno u brodarskim organizacijama i širim lancima snabdevanja.

Primera radi, dve trećine od 200 anketiranih profesionalaca ne zna da li njihovo osiguranje pokriva sajber napade. Na moru, skoro trećina pomoraca ne sprovodi nikakve redovne vežbe za sajber bezbednost, niti obuke. Na obali, više od trećine lidera u transportu nema plan za sajber bezbednost, ili nisu sigurni da li ga njihova organizacija ima.

Čak 54% brodskih operatera troši manje od 100.000 dolara godišnje na upravljanje sajber bezbednošću.

Rezultati istraživanja su otkrili i da, posmatrano na nivou organizacija, što je profesionalac na značajnijoj poziciji, manja je verovatnoća da će biti svestan sajber napada.

– Nalazi u ovom izveštaju pomažu liderima u transportu da evaluiraju svoje organizacije. Menadžment sajber rizika je kontinuirano putovanje, a određivanje prioriteta je ključno. Identifikovanje realnih nedostataka pomoći će pomorskom sektoru da donesi pametnije odluke, tako da više ne bude slaba karika u sajber otpornosti globalnih lanaca snabdevanja – rekao je generalni direktor CyberOwl-a Daniel Ng.

Izvor: splash247.com