Coca Cola prevozi robu bulkerima zbog kontejnerske krize

Troškovi slanja robe u kontejnerima toliko su izmakli kontroli da Coca-Cola prebacuje svoj teret na plovila za rasuti teret – bulkere, kako bi mogla da održava poslovanje.

– Kada zbog krize u prekookeanskom transportu ne možete na nabavite kontejnere, niti da rezervišete prostor na brodu, morate da razmišljate izvan okvira – kaže Alan Smit, direktor nabavke kompanije Coca Cola, prenosi Bloomberg, 

Velika prednost upotrebe kontejnera je to što su oni deo dobro uspostavljenog logističkog lanca koji efikasno isporučuje robu od mesta proizvodnje do mesta gde se koristi. Bulkeri mogu biti jeftiniji, ali nisu jednako pogodni, jer se teret mora pretvarati kad stigne u luku i kada odlazi iz nje.

Cene kontejnerskog transporta su ove godine nezapamćeno porasle, zbog različitih poremećaja u lancima snabdevanja koje je pandemija prouzrokovala.

Tovar koji je Coca-Cola otpremila bulkerima, u regularnim okolnostima bi zauzeo 2.800 kontejnera od 20 stopa. Ovaj prelazak na plovila za rasuti teret je „prvi od mnogih kojima se nadamo u narednim mesecima i odličan primer uspešne saradnje naših timova za nabavku, naših partnera u lancu snabdevanja i naših dobavljača“, rekao je Smit.

Na nezadovoljstvo kompanija koje unajmljuju plovila, sada rastu i cene transporta rasutih tereta. Ako se to nastavi, a neki kažu da je moguć i ovaj scenario, trenutno rešenje za kontejnersku krizu može početi da gubi na privlačnosti.